vrijdag 4 februari 2022

MaanknopenRonden van de Noordknoop:

een verkennend onderzoek

 

Inleiding

Door een vraag van een cliënt raakte ik geïnteresseerd in de ronden van de Maanknopen, met name die van de Noordknoop, door de dierenriem. Omdat dit verhaal niet alleen is bedoeld voor astrologen, kun je een begrippenlijst downloaden. Wanneer je dit artikel on line leest, kun je de lijst in een apart venster downloaden en open houden naast het venster met dit verhaal.

 

Aanvankelijk dacht ik dat ik een kort verhaaltje zou gaan maken, maar het materiaal biedt dankzij de kwaliteit van de inzendingen meer dan genoeg aanknopingspunten voor een “echt” artikel. Ik ben de inzenders daar zeer dankbaar voor!

In het onderdeel “Resultaten” geef ik een korte samenvatting van de reacties per periode, probeer ik de ronden van de Noordknoop te typeren, en signaleer ik punten die mij opvallen wat de invloed van tekens en huizen betreft. Het geheel eindigt met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Aan de hand daarvan illustreer ik de werking van de drie cycli.


Maanknopen: snijpunten baan Zon en Maan
De Maanknopen zijn de punten waar de baan van de Maan om de aarde en die van de Zon door de dierenriem elkaar snijden. De twee knopen liggen lijnrecht (180ᵒ) tegenover elkaar, zie figuur links.

De omlooptijd is 18,6 jaar, oftewel 18 jaar en iets meer dan 7 maanden. In de solaar van mijn cliënt vormde de Noordknoop een exacte conjunctie met de Zuidknoop in haar geboortehoroscoop en dus ook een oppositie met haar geboorte-Noordknoop. Tijdens het gesprek werd duidelijk wat dit voor haar betekende en ik vroeg haar om eens na te gaan wat er bij vorige opposities en conjuncties (terug­keren) was gebeurd. Ondertussen raadpleegde ik mijn eigen geheugen, en controleerde wat er bij me op kwam aan de hand van mijn dagboeken, foto’s, een poëzie-album en oudere versies van mijn web­sites. De informatie die dit opleverde was ver­rassend, en ook de reactie van mijn cliënt leverde interessante gezichtspunten op. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk bij de oppositie en bij de terugkeer van de Maanknopen?

Als Kreeft ben ik een onverbeterlijk terugkijker en ik bestudeer dus graag allerlei cycli, met name die van de progressieve Maan (iedere 27 jaar en ca 4 maanden), en die van transit Saturnus (iedere 29 jaar en ca 1 maand). Verder bekijk ik wat deze twee doen als ze door een bepaald huis en teken in iemands geboortehoroscoop lopen. Bij de terugkeer op het geboortepunt is er vaak sprake van concrete gebeurtenissen. Bij Saturnus gaat het dan om de vraag: wat moet er in de komende ronde veranderen? Bij de Maan vraag je je af wat misschien weleens leuk zou zijn om te veranderen. Aan de oppositie heb ik nooit speciale aandacht besteed, eenvoudigweg omdat er nooit aanleiding toe was. Dat ik dat nu wel doe met de Maanknopen, heeft te maken met het feit dat de twee elkaars tegenhangers zijn. Als de één conjunct staat met de ander, is de ander automatisch in oppositie met de één. Bovendien had mijn cliënt toen ze op consult kwam, net met een oppositie te maken.

Ronden Saturnus, Maan en Noordknoop
Uit praktische motieven bekijk ik de cyclus van de Maanknopen vanuit de Noordknoop en vergelijk die met de positie van de Noordknoop in de geboortehoroscoop. De buitencirkel van de figuur rechts stelt de dierenriem voor met daarin de symbolen voor de tekens (verklaring in begrippen­lijst), de genummerde segmenten zijn de huizen. De rode cirkel is de baan van Saturnus, de blauwe die van de Maan en de groene die van de Maan­knopen. Saturnus (in huis VII Stier) en de Maan (in huis I Weegschaal) lopen voorwaarts door de tekens en huizen, de Maanknopen bewegen zich (Noordknoop in V Waterman, Zuidknoop in XI Leeuw) achterwaarts.

Gaat het bij de terugkeren van Maan en Saturnus om concrete gebeurtenissen, bij de oppositie en terugkeer van de Noordknoop lijkt er eerder sprake van een ontwikkeling die al gaande was. Het moment van de terugkeer levert niet zozeer een gebeurtenis op als wel voortschrijdend inzicht, althans, die indruk kreeg ik. Hoe zou dat voor anderen zijn?

Op 5 december 2021 plaatste ik een berichtje op mijn eigen Facebookpagina, op AstroCursus, en bij Astrologieblog. Ik vroeg lezers een mail te sturen met informatie over wat er speelde op en rond de datum van een oppositie of terugkeer op bepaalde leeftijden, zie de tabel in “Resultaten” (p. 3).

Ik had gedacht dat er misschien 8 à 10 reacties zouden binnenkomen, maar binnen een week waren het er al ruim 20. Een deel daarvan was van mensen die om allerlei redenen niet mee gingen doen, maar me wel succes wensten en benieuwd waren naar de resultaten. Uiteindelijk waren er 18 inzenders die beschrijvingen leverden. Soms ging het om één of twee periodes, meestal werd echter zo volledig mogelijk over alle periodes geschreven die de inzenders hadden meegemaakt. Eén inzender vermeldde de positie van haar Maanknoop, maar gaf alleen een algemene indruk over het geheel, wel een interessante observatie overigens. Ik beschouw haar bijdrage als een halve inzending en noem haar “inzender 18,5”.


Naar de volledige pdf-versie
Zie ook de reeks Trends in je leven.

zondag 28 november 2021

Acht planeten in VissenZondvloed of religie?


De zestiende eeuw was de tijd van de reformatie en de strijd tussen katholiek en protestant om Het Ware Geloof. Ik groeide op met heldenverhalen over ogenschijnlijk doodgewone mannen en vrouwen die hun gereformeerd-zijn met leeuwenmoed beleden en dat vaak met de dood moesten bekopen. Wat bezielde die mensen om zich voor een nogal droevig geloof te laten verbranden, vroeg ik me als kind af. En door de jaren heen bleef ik het me afvragen. Bij het voorbereiden van een lezing in het najaar van 2011 werd ik er weer eens mee geconfronteerd.

 

Ik stuitte op een datum, 20 februari 1524, waarnaar al vele jaren daarvoor met angst en beven was uitgezien. Astrologen hadden berekend dat op de dag in kwestie alle planeten in de Vissen zouden staan en voorspelden enorme overstromingen die het einde van de wereld zouden betekenen. Uiteindelijk ging de gevreesde dag voorbij zonder noemenswaardige rampen. Ik maakte een horoscoop voor middernacht in Bologna, een toen vooraanstaande universiteitsstad, en sloeg die op in mijn archief onder de kop “religie” met de bedoeling hier ooit verder in te duiken.

Ik had het idee dat de verwachte rampen meer een religieus karakter zouden hebben gezien de zware bezetting van het teken Vissen. In het najaar van 2020 heb ik een en ander nader onderzocht.


In dit artikel vertel ik het verhaal dat begon met een veldslag op 20 februari 1524. Er hoort een bestand met drie horoscopen bij. Dit verschijnt in een nieuw venster, zodat je ze makkelijk kunt bekijken wanneer je daar behoefte aan hebt.

Wat gebeurde er waar?

Op 20 februari 1524 stonden alle klassieke planeten in Vissen, evenals trouwens Neptunus, maar dat wist men toen nog niet. Alleen de Maan stond elders, in Europa vanaf middernacht in Maagd en vanaf een uur of acht ’s avonds in Weegschaal. Astrologen voorspelden dat de wereld ten onder zou gaan aan een grote zondvloed. Uiteindelijk gebeurde er die dag weinig bijzonders, althans in Europa.

De slag bij Olintepeque
Echter, in het gebied dat nu Guatemala heet, was wel degelijk sprake van een reeks gebeurtenissen met enorme gevolgen, te beginnen met de slag bij Olintepeque op 20 februari 1524. En een Europees land veroorzaakte dit alles.

De Spanjaarden waren bezig Midden-Amerika te veroveren, maar de Quiché, een Mayavolk, bleven zich verzetten. In de loop van februari 1524 vond een reeks veldslagen plaats. De Quiché vochten met wisselend succes in de grote bergketens achter de kust van Zuidwest-Guatemala. Maar op die fatale 20e februari kwam de Spaanse cavalerie in actie. De Quiché hadden nog nooit een paard gezien, raakten verward, en hun strijdmacht werd in de pan gehakt. Hun laatste koning, Tecún Umán, sneuvelde. Volgens sommige bronnen gebeurde dit al tijdens een eerdere veldslag op 12 februari, maar het gevecht van 20 februari betekende in feite het einde voor het koninkrijk van de Quiché. Zij moesten zich onderwerpen aan de Spanjaarden - een tragedie voor de Quiché, een mooie dag voor de Spanjaarden.

Een christelijke jihad
De dag na dit gebeuren, op 21 februari, kwam het Spaanse leger aan in het vlakbij gelegen plaatsje Tzakahá, door de Spanjaarden hernoemd als San Luis Salcajá. Er werd een mis opgedragen in de open lucht en er werd begonnen met de bouw van de eerste kerk van Guatemala.
Want dat was het nogal schijnheilige doel van deze veroveringen (die in werkelijkheid gingen om bodemschatten): heidenen bekeren tot Het Ware Geloof. Je zou het optreden van de Spanjaarden kunnen betitelen als een kruistocht of als een christelijke jihad. Dat is typisch Vissenproblematiek. Niet water was het thema van al die planeten in Vissen, maar religie. En op 21 februari stonden er nog steeds zeven planeten in dat teken.

Hoe het verder ging
Een week of twee na Olintepeque, om precies te zijn op 7 maart, kwamen de Spanjaarden aan in de hoofdstad Q’umarkaj. De stad lag even buiten het huidige Santa Cruz del Quiché. Aangezien Pedro de Alvarado de gastvrijheid van de mensen daar wantrouwde, werden op zijn bevel de leiders van de Quiché op de brandstapel gezet. Vervolgens stak hij meteen ook maar de hele stad in brand. De Alvarado vond het buitengewoon slim van zichzelf dat hij de zaak zo netjes had afgehandeld.

Ten slotte werd op Pasen 1524 de nieuwe kerk in Salcajá in gebruik genomen. Dat viel in 1524 op 30 maart. Bij die gelegenheid werden nog levende Quiché gedoopt.

Ter oriëntatie

Hier gebeurde het allemaal. Olintepeque en Salcajá bestaan nog steeds en kun je dus vinden op de moderne kaart van Guatemala, ongeveer 6 km ten noorden van Quetzaltenango. De oude hoofdstad van de Quiché, Q'umarkaj (Utatlán), is nooit meer herbouwd. De overblijfselen liggen in de buurt van het huidige Santa Cruz del Quiché.

Kaart Guatemala

Foto's

De "slimme" veldheer:

Pedro de ALvarado

Portret van Pedro de Alvarado. De Spaanse conquistadores waren geen lieve jongens, maar over De Alvarado zijn alle bronnen eensluidend: hij was opvallend wreed.

Op de website "ExecutedToday" vind je informatie over executies door de eeuwen heen. Het verhaal over de Quiché is goed gedocumenteerd en zeer informatief. Je kunt er ook lezen wat De Alvarado van zijn acties vindt.
De kerk van San Jacinto uit 1524 te Salcajá staat er nog:

Kerk Salcajá

En dit is er nog over van Q'umarkaj:

Resten Qu'markaj


Belangrijkste bronnen


Algemeen: de Engelse wikipedia met bv. Tecún Umán als zoekwoord biedt veel informatie. Je kunt als je wilt de volledige bronnenlijst downloaden, maar ook direct de links hierna volgen.

Op de site On this Day kun je lezen wat er op een bepaalde datum in een bepaald jaar is gebeurd. Alleen de gebeurtenis zelf wordt vermeld.

Executed Today: Op welke datum is wie geëxecuteerd? De site bevat niet alleen de gebeurtenissen, maar ook goed gedocumenteerde toelichtingen. Ook lees je hier wat De Alvarado zelf  van zijn activiteiten vond.

Kaart situatie 16e eeuw: Deze site bevat informatie over Tecún Umán en ook de volledige kaart van Guatemala.

Kaart Guatemala nu: Als je je nader wilt oriënteren, kun je het best even verder scrollen naar de tweede kaart.

Engelse Wikipedia: Portret van De Alvarado.

Engelse Wikipedia: De kerk die in 1524 werd gebouwd te Salcajá staat er nog steeds.

Engelse Wikipedia: De resten van Q'umarkaj.


De horoscopen

Bij dit artikel hoort een bestand waarin de volgende horoscopen zijn opgenomen, voorzien van een toelichting en korte duiding:
20 februari 1524, 15:00 uur, Olintepeque (ronde en vierkante versie);
7 maart 1524, 15:00 uur, Q'umarkaj;
30 maart 1524, 10:00 uur, Salcajá.


Volledige artikel downloaden, als pdf, compleet met horoscopen en bronnenlijst.

donderdag 12 december 2019

Trends in je leven 1Het is maar tijdelijk...


"Voorspel je je eigen toekomst weleens?" wordt mij soms gevraagd.
Het antwoord is nee.
Daar zijn allerlei redenen voor. De belangrijkste is dat ik het geen goed idee vind. Voor je het weet raak je verslaafd aan de astrologische tabellen, en zie je in elke planetaire beweging een kans of een bedreiging. Ik leef liever gewoon. Dat neemt niet weg dat het interessant is om achteraf te bekijken hoe de 'sterren' erbij stonden in bepaalde perioden in je leven. Ik kijk daarbij graag naar grote lijnen, naar trends. Voor dit soort graafwerk bestudeer ik de bewegingen van Saturnus en de progressieve Maan en sinds najaar 2021 ook die van de Maanknopen.

Drie ronden
Saturnus doet er 29 jaar en ca. 1 maand over om de 12 tekens van de dierenriem te doorlopen en staat dus gemiddeld 2,5 jaar in een teken. De progressieve Maan doorloopt de tekens in 27 jaar en ca. 4 maanden. De ronde van de Maanknopen duurt 18 jaar en ca. 7 maanden. Je kunt iets leren van deze drie ronden, omdat ze in de loop van een gemiddeld mensenleven meerdere malen terugkomen op hun uitgangspunt, hun positie in de geboortehoroscoop.
Er zijn astrologen die met de cycli van Jupiter werken; deze zijn 11 jaar en ca 11 maanden lang, Jupiter staat dus een klein jaar in een teken. Zelf heb ik nooit kunnen ontdekken dat de terugkeer van Jupiter iets doet, niet in mijn leven en ook niet in dat van gevallen uit mijn archief. Misschien dat het nog een keer komt, maar in deze serie besteed ik er geen aandacht aan.

De transsaturnale planeten
De drie planeten die het verst van de Zon verwijderd zijn worden ook wel de transsaturnale planeten genoemd. Met het blote oog is Saturnus nog net te zien, hij vormde dus voor vroegere astrologen het eindpunt van hun waarnemingen.
De tekens waarin de planeten Uranus, Neptunus en Pluto (omlooptijd resp. 84, 165 en 2481 jaar) staan in de geboortehoroscoop, hebben weinig tot geen invloed op iemands karakter (dit geldt overigens ook voor Jupiter en Saturnus, zie Astrocursus les 5). In onze tijd en omgeving is de kans dat je een hele Uranusronde doormaakt reëel, maar er iets van leren voor een volgende keer, dat zit er voorlopig niet in, en een Neptunus- en een Plutocyclus doormaken is op dit moment nog science fiction. Omdat deze planeten lang in een teken en huis blijven hangen, hebben ze echter wel degelijk invloed op bepaalde gebeurtenissen in je leven. Hun lange cyclus biedt aanknopingspunten om bepaalde ups en downs in je leven te bestuderen. Als ik weer eens in een moeilijke periode zit, vind ik het altijd prettig om te weten dat de scherpe kantjes er binnenkort alweer vanaf zijn en het over een paar jaar gewoon voorbij is.

1  Deze omlooptijd wordt op alle mogelijke internetsites vermeld, maar klopt niet met de feiten, zie tabel 8 uit de Basiscursus. Vandaag, 22.02.2022, staat Pluto precies op de plek waar hij stond op 4 juli 1776, de dag waarop de Onafhankelijkheidsverklaring van de VS t.o.v. Groot Brittannië werd ondertekend. Dat is 245 jaar en bijna 7 maanden geleden. De keer dat Pluto daarvoor op dezelfde plek stond, was in 1531. Dus reken maar uit.

Over de serie
Ik zal in dit weblog voorbeelden behandelen van grote lijnen in je leven en laten zien hoe de verschillende cycli op elkaar inwerken. Verder komt aan de orde hoe je zelf met cycli aan de slag kunt aan de hand van je eigen horoscoop.

Naar de andere afleveringen:
Trends 2 - Trends 3 - Trends 4 - Trends 5 - Maanknopen.(Voor het eerst gepubliceerd op 12.09.2009, laatste bewerking 20.03.2023.)woensdag 11 december 2019

Trends in je leven 2De ronde van Saturnus


Op het ogenblik (februari 2022) loopt Saturnus door de Waterman, hij is inmiddels iets over de helft van dit teken. In november 1992 en maart 1963 stond hij ongeveer op dezelfde positie. Als je rond 1962/63 of rond 1992/93 bent geboren, komt Saturnus in deze periode terug op het punt waar hij stond in je geboortehoroscoop. Dat betekent dat je voor belangrijke keuzes staat. Beslissingen die je nu neemt zullen de komende jaren je leven sterk beïnvloeden.

Saturnus boosdoener?
In veel literatuur over astrologie wordt Saturnus beschouwd als een 'malefic', een boosdoener. Als je in je geboortehoroscoop een ongunstig verband hebt tussen de Maan en Saturnus wordt wel gezegd dat 'Saturn is hunting the Moon', oftewel dat Saturnus de Maan achterna zit. En dat is niet best.

Er zijn ook astrologen die het allemaal wat minder noodlottig beschrijven. Als Saturnus veel invloed heeft in de geboortehoroscoop, maakt dat iemand ernstig en serieus, maar niet per se ongelukkig. Zo iemand zal niet zo gauw het middelpunt zijn op feestjes of meteen enthousiast zijn over iets nieuws, maar is bijvoorbeeld onmisbaar voor zijn of haar impulsieve partner. In de loop van de tijd ben ik Saturnus vooral als een gunstige invloed gaan zien. Hij remt af, en dat kan vervelend zijn, maar vaak blijkt achteraf dat het toch wel heel nuttig was.

Om een goed inzicht te krijgen in jezelf en in de manier waarop je zelf je leven tot op zekere hoogte kunt beïnvloeden, is het volgen van de loop van Saturnus in verband met je geboortehoroscoop zeer verhelderend.

Uranus, creatief en verwarrend
Op het ogenblik loopt Uranus door de Stier. het is interessant om je geboortehoroscoop erbij te halen en te bekijken waar hij zich bevindt ten opzichte van jouw horoscoop. Waarschijnlijk merk je het meeste van zijn invloed als hij in huis I, IV, VII of X in je geboortehoroscoop staat, of als je een heel kluitje planeten in de Stier of de Schorpioen hebt staan. Uranus is zo'n beetje het tegenovergestelde van Saturnus. Zelfs heel stabiele mensen willen onder de invloed van Uranus nog weleens gekke besluiten nemen. Als je een zekere prettige onrust voelt (soms kun je zeer geïnspireerd zijn en creatiever dan je voor mogelijk had gehouden), maar het past niet echt bij je levensstijl, houd er dan rekening mee dat Uranus hier aan het werk is, en neem liever geen besluiten die je leven op de lange termijn gaan beïnvloeden.

Meer lezen
Een goed boek over Saturnus is “De transit van Saturnus door de huizen” van Karen Hamaker-Zondag.

Naar de andere afleveringen:
Trends 1 - Trends 3 - Trends 4 - Trends 5 - Maanknopen.

(Voor het eerst gepubliceerd op 11.09.2009, laatste bewerking 20.03.23.)woensdag 23 oktober 2019

Trends in je leven 3Zelf trends volgen


Om de loop van de planeten en de maanknopen voor jezelf te kunnen volgen, heb je een aantal zaken nodig: je eigen geboortehoroscoop, een lijst met de astrologische symbolen en hun betekenis, en astrologische tabellen, zogenaamde ephemeriden.

Geboortehoroscoop: Astrodienst
Wil je (voorlopig) alleen je eigen geboortehoroscoop maken en gebruiken, ga dan naar Astrodienst. Je kunt de taal instellen op NL boven de brede blauwe balk. Kies in de blauwe balk "Horoscopen" en dan in kolom 1 "Horoscooptekening, ascendant". In het scherm dat vervolgens verschijnt, staat rechts onder de blauwe balk "+ persoon toevoegen". Klik hierop en je kunt je geboortegegevens invoeren. Klik dan op "Vervolgen" en je horoscoop verschijnt op het scherm. Je kunt hem dan naar jezelf mailen en hem afdrukken. Deze dienstverlening is gratis. Wanneer je een account aanmaakt (ook gratis), kun je er een flink aantal horoscopen opslaan (ik meen 100). Het handige daarvan is, dat je er overal ter wereld bij kunt. Voor opslagruimte tot 2000 horoscopen betaal je € 12,00 per jaar.

Geboortehoroscoop: Planetdance
Wanneer je serieus met astrologie aan de slag wilt, is het aan te bevelen om daarnaast een eigen astrologieprogramma aan te schaffen. Het gratis programma Planetdance is daarvoor het meest geschikt. Het kan concurreren met de beste en duurste astrologische software. Bovendien is er een Facebookpagina waar je naast de goede helpfunctie van het programma tips en hulp kunt krijgen, vaak direct van de maker zelf. Je kunt het via verschillende kanalen downloaden. Ik geef hier de link naar de site van de maker. Daar kun je het veilig downloaden en er dan meteen mee aan de slag. Om je geboortegegevens in te voeren kies je Bestand/Radix. In het venster dat verschijnt, vul je alleen de linkerhelft in. Klik op Ok linksonder en je horoscoop verschijnt op het hoofdscherm.

Geboortehoroscoop met uitleg
Wil je én een horoscooptekening én een uitleg van je horoscoop, ga dan naar Superhoroscoop. Via deze site (vroeger 1horoscoop.nl) kun je al sinds 2005 gratis je geboortegegevens invullen, waarna je een horoscoopfiguur en een bijbehorende duiding krijgt. Met je eigen horoscoop en de tekst heb je een uitstekend startpunt om kennis te maken met de astrologie:

  • Je leert aan de hand van je eigen horoscoop de tekening te lezen.
  • Je kunt de uitleg gebruiken als basis voor het maken van een echt betekenisvolle beschrijving.
    Zoals dat bij alle via de computer gemaakte duidingen gaat, bestaat de verklaring uit een opsomming van de gegevens die in de horoscoop te vinden zijn, met daaronder een toelichting. Het is een leuk begin en het verhaal dat Superhoroscoop levert, is behoorlijk goed. Maar zinvol duiden van een horoscoop houdt meer in dan een toelichting in de vorm van een lijst eigenschappen. In de Basiscursus op AstroCursus leer je de eerste beginselen van het lezen en het geïntegreerd duiden van een horoscoop, zodat er een samenhangend portret ontstaat.
  • De uitleg van Superhoroscoop kun je als een steun in de rug gebruiken, door bijvoorbeeld (op basis van wat je aan het leren bent) te bepalen wat wel en wat niet belangrijk is.

Astrologische symbolen
Via deze link naar AstroCursus kom je op een pagina waar de symbolen en hun betekenis in verschillende tabellen zijn ondergebracht. Aan tabel 1 heb je voorlopig voldoende, maar alle andere tabellen zijn ook beschikbaar als je verder naar beneden gaat. De informatie verschijnt in een apart venster dat je open kunt houden terwijl je je horoscoop bekijkt.

Astrologische tabellen of ephemeriden
De loop van de planeten van dag tot dag is vastgelegd in ephemeriden. Je kunt dergelijke tabellen in boekvorm kopen. Als je van plan bent je serieus met astrologie te gaan bezig houden, is dat nog steeds het handigst. Ik gebruik zelf The American Ephemeris van Neil Michelsen, een deel voor 1900-2000 en een deel voor 2000-2050.
Daarnaast werk ik zowel met de ephemeriden in Planetdance als met die van Astrodienst. Ze hebben allebei hun voor- en nadelen. Al doende zul je zelf wel merken wat voor jou het prettigst werkt. In Planetdance vind je de tabellen via "Tijd/Ephemeride". Je krijgt dan een scherm voor je waar je onderin kunt instellen welk jaar en welke maand je wilt zien. Bij Astrodienst vind je ze via Astrologie Kennis/Ephemeride & Atlas.

Veel succes!!!

Naar de andere afleveringen:
Trends 1 - Trends 2 - Trends 4 - Trends 5 - Maanknopen.dinsdag 1 oktober 2019

Trends in je leven 4Transits en progressies


De astrologie kent verschillende methoden om trends in je leven volgen. Ik noem hier de twee belangrijkste.

Transits
In "De ronde van Saturnus" beschrijf ik de positie van Saturnus op dit moment (februari 2022) en vergelijk die met de geboortehoroscoop. In astrologische termen: het stukje gaat over de transits van Saturnus. Deze methode is in principe bruikbaar voor alle planeten, maar echt zinvol vind ik hem alleen voor de langzame planeten. De transits van Saturnus door de huizen van je geboortehoroscoop vormen een goede leidraad voor je leven, die van Uranus, Neptunus en Pluto kunnen helpen om bepaalde lastige of juist gelukkige perioden in perspectief te plaatsen. Er zijn mensen die de transits van Jupiter bijhouden, maar ik heb er nooit een behoorlijk houvast aan kunnen vinden, en doe het dus niet meer. De transits van Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars duren maar kort. Je kunt er "hobbels" in je leven mee verklaren, maar de invloed is zo vluchtig dat je er mijns inziens weinig van leert. Het maakt je alleen maar bijgelovig en erg afhankelijk.

Progressies
Er is ook een andere benadering: je bekijkt de progressieve standen. Dat werkt iets ingewikkelder. Kort door de bocht komt het hier op neer: al van oudsher gaan astrologen ervan uit dat de beweging van de planeten gedurende één dag de maatstaf is voor de levenservaringen gedurende één jaar. Als je bent geboren op 1 januari 2000 om 22h15 en je wilt weten hoe 2022 er voor jou uit gaat zien, tel je 22 dagen op bij je geboortedag. De planeetstanden voor die dag op je geboorte-uur, dus 23 januari 2000 om 22h15, zeggen iets over jouw jaar 2022. Omdat de Maan heel snel loopt, zijn de transits vluchtig, en is het daarom zinvoller naar haar progressie te kijken.
Veel astrologen beschouwen deze progressieve standen als belangrijker dan transits.

Ook hier kun je je helemaal in verliezen en daardoor aardig in de war raken. Maar als je je beperkt tot de invloeden van de progressieve Maan, heb je naast de Ronde van Saturnus en die van de Noordknoop een goed instrument in handen om trends in je leven te bekijken. Om het overzicht te behouden bestudeer je om te beginnen alleen de huizen waar ze doorheen trekken, en pas later de tekens.
Zelf vind ik vooral terugkijken erg nuttig: je leert van je ervaringen en je fouten.

Overigens kun je zowel in Planetdance als bij Astrodienst je geboortehoroscoop bekijken met de transits en/of progressies voor een bepaalde datum.

In een volgend artikel ga ik in op de invloed van de Progressieve Maan.

Naar de andere afleveringen:
Trends 1 - Trends 2 - Trends 3 - Trends 5 - Maanknopen.zaterdag 31 augustus 2019

Trends in je leven 5Transit Saturnus versus Progressieve Maan


Saturnus doet er ruim 29 jaar over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen, de progressieve Maan doet dit net iets sneller: in ruim 27 jaar. De twee cycli gaan langzamerhand steeds verder uit elkaar lopen, tot zo'n zes jaar tegen het einde van een lang leven. Om te leren begrijpen waarom je leven loopt zoals het loopt, is het belangrijk om beide cycli te bestuderen, en vooral ook om terug te kijken.

Saturnus
Als Saturnus door een huis loopt, komt de vraag aan de orde: wil ik dit nog wel, moet het niet helemaal anders? Een voorbeeld uit mijn eigen leven: na mijn eindexamen in 1965 ben ik niet gaan studeren, want ik had genoeg van school en wilde geld verdienen. In 1970 zag ik dat ik op die manier niet verder kwam, en besloot ik een studie te beginnen. Saturnus liep toen door mijn IXe huis, het huis van "hoger weten". Ik haalde het MO-A diploma Nederlands (de vroegere lerarenopleiding voor een 2e-graads bevoegdheid) eind juli 1973. Saturnus stond toen op twee derde van huis X (beroep) en ik kreeg onmiddellijk een goede baan in het onderwijs. Ik kon zelfs kiezen uit drie scholen, iets wat ook in die tijd niet vaak voorkwam. Ik vond het middelbaar onderwijs uiteindelijk nogal saai en ben na drie jaar wat anders gaan doen.

Maan
Loopt de progressieve Maan door een huis, dan gaan zaken die met dit huis te maken hebben wat soepeler en je vraagt je af of het niet leuk zou zijn om iets te veranderen. In mijn geval kwam de Maan in 1976 in huis IX. Ik was twee jaar getrouwd en het huwelijk begon mis te gaan. Inmiddels had ik alle tentamens plus het centraal schriftelijk en mondeling van de MO-B gehaald (opleiding voor 1e-graads lesbevoegdheid). Alleen de scriptie moest nog. Daar waren al afspraken over gemaakt, maar in het najaar van 1976 werd ik zeer verliefd op de man met wie ik ruim 30 jaar mijn leven heb gedeeld. Ik besloot te scheiden, en liet de studie zitten. Na een poosje vonden we dat allebei toch wel zonde, dus heb ik de zaak in 1977 weer opgepakt en ben ik in juli 1978 afgestudeerd. Vlak daarna ging de Maan huis X binnen, en begon er een interessante en succesvolle periode in mijn loopbaan, zowel op het gebied van beroep als van verdere studie.

Het klopt!
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven was, dacht ik: "Misschien kan ik mijn studieloopbaan als voorbeeld nemen, maar ik heb eigenlijk geen idee of het klopt." Toen ik de tabel erbij haalde, bleek het voorbeeld nog beter te kloppen dan ik had verwacht, ook inzake allerlei details die ik hier verder buiten beschouwing laat. Astrologie blijft me verbazen!

Ten slotte
In januari 2022 heb ik op basis van een klein onderzoekje een artikel geschreven (bijgewerkt in februari 2023) over de cycli van de maanknopen: Ronden van de Noordknoop. Op p. 10-12 vind je daar een uitgewerkt voorbeeld van hoe de ronden van de progressieve Maan, die van de transit-Maanknopen en die van transit-Saturnus elkaar opvolgen en op elkaar aansluiten. Als je het volledige artikel wilt lezen en moeite hebt met allerlei termen, download dan ook de bijbehorende begrippenlijst.

Naar de andere afleveringen:
Trends 1 - Trends 2 - Trends 3 - Trends 4.zaterdag 6 januari 2018

Babylonische sterrenkunde

 

Herontdekking: opgraven en ontcijferen

Vanmiddag sprak prof.dr. Teije de Jong bij de NVWOA over 'De herontdekking van de Babylonische Sterrenkunde'. Wat hier volgt is een korte en vrij persoonlijke impressie van mezelf.


Opgravingen

De lezing bestond uit twee delen. De Jong begon met de eerste opgravingen in de 19e eeuw. Hij vertelde hoe de beroemde Babylonische kleitabletten overal vandaan kwamen, uit opgravingen bij diverse plaatsen, maar bijvoorbeeld ook uit muurtjes die Bedoeïenen hadden opgetrokken rond hun tenten en besmeerd met vochtige klei om ze wat sterker te maken. En hoe grote beelden op primitieve schepen via de Eufraat en de Tigris werden weggevoerd uit Mesopotamië en uiteindelijk in het British Museum en het Louvre belandden. Tijdens het vervoer verging nog wel eens een schip, en dan kwam de lading op de rivierbodem terecht. Gezien de huidige situatie in dit gebied is het toch wel een troost dat er nog het nodige aan kunstschatten op te duiken valt...

Ook vroeger was het er niet al te vredig, dus als er steden werden vernietigd en in brand gestoken, werden de kleitabletten, die normaal alleen werden gedroogd, ook gebakken, waardoor ze beter bewaard bleven voor het nageslacht. Dus een flink aantal kleitabletten is rood van kleur. Belangrijke tabletten worden bij het British Museum trouwens nog steeds in de oven gedaan om ze beter te conserveren.


Ontcijferen

In het tweede deel van zijn lezing behandelde De Jong het ontcijferen van de sterrenkundige kleitabletten. De Babyloniërs konden vanaf ca 300vC behoorlijk nauw­keurig berekenen (en dus voorspellen) waar de zeven klassieke planeten stonden. Ze hadden daarbij voor zover bekend niet de beschikking over apparatuur en al zeker niet over verrekijkers om waarnemingen te doen. De lengte van een schaduw maten ze met een stok, en ze werkten bijvoorbeeld met elleboog en vingers om aan te geven hoeveel afstand er was tussen een bepaalde vaste ster en een planeet en tussen planeten onderling.


Een taalkundige en een wiskundige

Het ontcijferen van het spijkerschrift waarin al deze berekeningen en waarnemingen waren vastgelegd, was letterlijk een monnikenklus, halverwege de 19e eeuw ter hand genomen door twee paters Jezuïeten, de één een taalkundige, de ander een wiskundige. De complete Orde der Jezuïeten was uit Duitsland verdreven en kreeg in Engeland en Nederland (Limburg) een nieuw onderdak aangeboden. Veel van het oudste Babylonische vertaalwerk is dan ook in Nederland uitgevoerd, wat ik een mooi idee vind.
Op de foto hierboven zie je een kleitablet met een horoscoop van 2-5 februari uit 298 vC (de dag is niet exact vast te stellen). Je moet je voorstellen dat de tabletten in brokken aankwamen, en dat ze als een soort legpuzzel aan elkaar moesten worden gekoppeld, iets wat men overigens niet onmiddellijk in de gaten had. Daarbij had men ook nog te maken met afgesleten en afgebrokkelde gedeelten, dus om er iets zinnigs van te maken was geen sinecure! Een van de Jezuïeten (de wiskundige) schrijft onder meer over zijn wanhoop of het ooit zou lukken. Dat gebeurt uiteindelijk op 15 mei 1889, St. Jozefsdag, de heilige naar wie hij genoemd is...