woensdag 23 oktober 2019

Trends in je leven 3Zelf trends volgen


Om de loop van de planeten en de maanknopen voor jezelf te kunnen volgen, heb je een aantal zaken nodig: je eigen geboortehoroscoop, een lijst met de astrologische symbolen en hun betekenis, en astrologische tabellen, zogenaamde ephemeriden.

Geboortehoroscoop: Astrodienst
Wil je (voorlopig) alleen je eigen geboortehoroscoop maken en gebruiken, ga dan naar Astrodienst. Je kunt de taal instellen op NL boven de brede blauwe balk. Kies in de blauwe balk "Horoscopen" en dan in kolom 1 "Horoscooptekening, ascendant". In het scherm dat vervolgens verschijnt, staat rechts onder de blauwe balk "+ persoon toevoegen". Klik hierop en je kunt je geboortegegevens invoeren. Klik dan op "Vervolgen" en je horoscoop verschijnt op het scherm. Je kunt hem dan naar jezelf mailen en hem afdrukken. Deze dienstverlening is gratis. Wanneer je een account aanmaakt (ook gratis), kun je er een flink aantal horoscopen opslaan (ik meen 100). Het handige daarvan is, dat je er overal ter wereld bij kunt. Voor opslagruimte tot 2000 horoscopen betaal je € 12,00 per jaar.

Geboortehoroscoop: Planetdance
Wanneer je serieus met astrologie aan de slag wilt, is het aan te bevelen om daarnaast een eigen astrologieprogramma aan te schaffen. Het gratis programma Planetdance is daarvoor het meest geschikt. Het kan concurreren met de beste en duurste astrologische software. Bovendien is er een Facebookpagina waar je naast de goede helpfunctie van het programma tips en hulp kunt krijgen, vaak direct van de maker zelf. Je kunt het via verschillende kanalen downloaden. Ik geef hier de link naar de site van de maker. Daar kun je het veilig downloaden en er dan meteen mee aan de slag. Om je geboortegegevens in te voeren kies je Bestand/Radix. In het venster dat verschijnt, vul je alleen de linkerhelft in. Klik op Ok linksonder en je horoscoop verschijnt op het hoofdscherm.

Geboortehoroscoop met uitleg
Wil je én een horoscooptekening én een uitleg van je horoscoop, ga dan naar Superhoroscoop. Via deze site (vroeger 1horoscoop.nl) kun je al sinds 2005 gratis je geboortegegevens invullen, waarna je een horoscoopfiguur en een bijbehorende duiding krijgt. Met je eigen horoscoop en de tekst heb je een uitstekend startpunt om kennis te maken met de astrologie:

  • Je leert aan de hand van je eigen horoscoop de tekening te lezen.
  • Je kunt de uitleg gebruiken als basis voor het maken van een echt betekenisvolle beschrijving.
    Zoals dat bij alle via de computer gemaakte duidingen gaat, bestaat de verklaring uit een opsomming van de gegevens die in de horoscoop te vinden zijn, met daaronder een toelichting. Het is een leuk begin en het verhaal dat Superhoroscoop levert, is behoorlijk goed. Maar zinvol duiden van een horoscoop houdt meer in dan een toelichting in de vorm van een lijst eigenschappen. In de Basiscursus op AstroCursus leer je de eerste beginselen van het lezen en het geïntegreerd duiden van een horoscoop, zodat er een samenhangend portret ontstaat.
  • De uitleg van Superhoroscoop kun je als een steun in de rug gebruiken, door bijvoorbeeld (op basis van wat je aan het leren bent) te bepalen wat wel en wat niet belangrijk is.

Astrologische symbolen
Via deze link naar AstroCursus kom je op een pagina waar de symbolen en hun betekenis in verschillende tabellen zijn ondergebracht. Aan tabel 1 heb je voorlopig voldoende, maar alle andere tabellen zijn ook beschikbaar als je verder naar beneden gaat. De informatie verschijnt in een apart venster dat je open kunt houden terwijl je je horoscoop bekijkt.

Astrologische tabellen of ephemeriden
De loop van de planeten van dag tot dag is vastgelegd in ephemeriden. Je kunt dergelijke tabellen in boekvorm kopen. Als je van plan bent je serieus met astrologie te gaan bezig houden, is dat nog steeds het handigst. Ik gebruik zelf The American Ephemeris van Neil Michelsen, een deel voor 1900-2000 en een deel voor 2000-2050.
Daarnaast werk ik zowel met de ephemeriden in Planetdance als met die van Astrodienst. Ze hebben allebei hun voor- en nadelen. Al doende zul je zelf wel merken wat voor jou het prettigst werkt. In Planetdance vind je de tabellen via "Tijd/Ephemeride". Je krijgt dan een scherm voor je waar je onderin kunt instellen welk jaar en welke maand je wilt zien. Bij Astrodienst vind je ze via Astrologie Kennis/Ephemeride & Atlas.

Veel succes!!!

Naar de andere afleveringen:
Trends 1 - Trends 2 - Trends 4 - Trends 5 - Maanknopen.dinsdag 1 oktober 2019

Trends in je leven 4Transits en progressies


De astrologie kent verschillende methoden om trends in je leven volgen. Ik noem hier de twee belangrijkste.

Transits
In "De ronde van Saturnus" beschrijf ik de positie van Saturnus op dit moment (februari 2022) en vergelijk die met de geboortehoroscoop. In astrologische termen: het stukje gaat over de transits van Saturnus. Deze methode is in principe bruikbaar voor alle planeten, maar echt zinvol vind ik hem alleen voor de langzame planeten. De transits van Saturnus door de huizen van je geboortehoroscoop vormen een goede leidraad voor je leven, die van Uranus, Neptunus en Pluto kunnen helpen om bepaalde lastige of juist gelukkige perioden in perspectief te plaatsen. Er zijn mensen die de transits van Jupiter bijhouden, maar ik heb er nooit een behoorlijk houvast aan kunnen vinden, en doe het dus niet meer. De transits van Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars duren maar kort. Je kunt er "hobbels" in je leven mee verklaren, maar de invloed is zo vluchtig dat je er mijns inziens weinig van leert. Het maakt je alleen maar bijgelovig en erg afhankelijk.

Progressies
Er is ook een andere benadering: je bekijkt de progressieve standen. Dat werkt iets ingewikkelder. Kort door de bocht komt het hier op neer: al van oudsher gaan astrologen ervan uit dat de beweging van de planeten gedurende één dag de maatstaf is voor de levenservaringen gedurende één jaar. Als je bent geboren op 1 januari 2000 om 22h15 en je wilt weten hoe 2022 er voor jou uit gaat zien, tel je 22 dagen op bij je geboortedag. De planeetstanden voor die dag op je geboorte-uur, dus 23 januari 2000 om 22h15, zeggen iets over jouw jaar 2022. Omdat de Maan heel snel loopt, zijn de transits vluchtig, en is het daarom zinvoller naar haar progressie te kijken.
Veel astrologen beschouwen deze progressieve standen als belangrijker dan transits.

Ook hier kun je je helemaal in verliezen en daardoor aardig in de war raken. Maar als je je beperkt tot de invloeden van de progressieve Maan, heb je naast de Ronde van Saturnus en die van de Noordknoop een goed instrument in handen om trends in je leven te bekijken. Om het overzicht te behouden bestudeer je om te beginnen alleen de huizen waar ze doorheen trekken, en pas later de tekens.
Zelf vind ik vooral terugkijken erg nuttig: je leert van je ervaringen en je fouten.

Overigens kun je zowel in Planetdance als bij Astrodienst je geboortehoroscoop bekijken met de transits en/of progressies voor een bepaalde datum.

In een volgend artikel ga ik in op de invloed van de Progressieve Maan.

Naar de andere afleveringen:
Trends 1 - Trends 2 - Trends 3 - Trends 5 - Maanknopen.