zaterdag 31 augustus 2019

Trends in je leven 5Transit Saturnus versus Progressieve Maan


Saturnus doet er ruim 29 jaar over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen, de progressieve Maan doet dit net iets sneller: in ruim 27 jaar. De twee cycli gaan langzamerhand steeds verder uit elkaar lopen, tot zo'n zes jaar tegen het einde van een lang leven. Om te leren begrijpen waarom je leven loopt zoals het loopt, is het belangrijk om beide cycli te bestuderen, en vooral ook om terug te kijken.

Saturnus
Als Saturnus door een huis loopt, komt de vraag aan de orde: wil ik dit nog wel, moet het niet helemaal anders? Een voorbeeld uit mijn eigen leven: na mijn eindexamen in 1965 ben ik niet gaan studeren, want ik had genoeg van school en wilde geld verdienen. In 1970 zag ik dat ik op die manier niet verder kwam, en besloot ik een studie te beginnen. Saturnus liep toen door mijn IXe huis, het huis van "hoger weten". Ik haalde het MO-A diploma Nederlands (de vroegere lerarenopleiding voor een 2e-graads bevoegdheid) eind juli 1973. Saturnus stond toen op twee derde van huis X (beroep) en ik kreeg onmiddellijk een goede baan in het onderwijs. Ik kon zelfs kiezen uit drie scholen, iets wat ook in die tijd niet vaak voorkwam. Ik vond het middelbaar onderwijs uiteindelijk nogal saai en ben na drie jaar wat anders gaan doen.

Maan
Loopt de progressieve Maan door een huis, dan gaan zaken die met dit huis te maken hebben wat soepeler. Vaak heb je dat pas jaren later in de gaten. In mijn geval kwam de Maan in 1976 in huis IX. Ik had inmiddels alle tentamens plus het centraal schriftelijk en mondeling van de MO-B gehaald (opleiding voor 1e-graads lesbevoegdheid) en moest alleen de scriptie nog doen. Daar waren al afspraken over gemaakt, maar in het najaar van 1976 werd ik zeer verliefd op de man met wie ik ruim 30 jaar mijn leven heb gedeeld, en ik heb de studie laten zitten. Na een poosje vonden we dat allebei toch wel zonde, dus heb ik de zaak in 1977 weer opgepakt en ben in juli 1978 afgestudeerd. Vlak daarna ging de Maan huis X binnen, en begon er een interessante en succesvolle periode in mijn loopbaan, zowel op het gebied van beroep als van verdere studie.

Tot slot
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven was, dacht ik: "Misschien kan ik mijn studieloopbaan als voorbeeld nemen, maar ik heb eigenlijk geen idee of het klopt." Toen ik de tabel erbij haalde, bleek het voorbeeld nog beter te kloppen dan ik had verwacht, ook inzake allerlei details die ik hier verder buiten beschouwing laat.
Astrologie blijft me verbazen!

Naar de andere afleveringen:
Trends 1 - Trends 2 - Trends 3 - Trends 4.
Zie ook Ronden van de Noordknoop, p. 10-12. Hier komt een voorbeeld aan de orde waarbij alledrie de cycli een rol spelen.