vrijdag 4 februari 2022

MaanknopenRonden van de Noordknoop:

een verkennend onderzoek

 

Inleiding

Door een vraag van een cliënt raakte ik geïnteresseerd in de ronden van de Maanknopen, met name die van de Noordknoop, door de dierenriem. Omdat dit verhaal niet alleen is bedoeld voor astrologen, kun je een begrippenlijst downloaden. Wanneer je dit artikel on line leest, kun je de lijst in een apart venster downloaden en open houden naast het venster met dit verhaal.

 

Aanvankelijk dacht ik dat ik een kort verhaaltje zou gaan maken, maar het materiaal biedt dankzij de kwaliteit van de inzendingen meer dan genoeg aanknopingspunten voor een “echt” artikel. Ik ben de inzenders daar zeer dankbaar voor!

In het onderdeel “Resultaten” geef ik een korte samenvatting van de reacties per periode, probeer ik de ronden van de Noordknoop te typeren, en signaleer ik punten die mij opvallen wat de invloed van tekens en huizen betreft. Het geheel eindigt met een voorbeeld uit mijn eigen leven. Aan de hand daarvan illustreer ik de werking van de drie cycli.


Maanknopen: snijpunten baan Zon en Maan
De Maanknopen zijn de punten waar de baan van de Maan om de aarde en die van de Zon door de dierenriem elkaar snijden. De twee knopen liggen lijnrecht (180ᵒ) tegenover elkaar, zie figuur links.

De omlooptijd is 18,6 jaar, oftewel 18 jaar en iets meer dan 7 maanden. In de solaar van mijn cliënt vormde de Noordknoop een exacte conjunctie met de Zuidknoop in haar geboortehoroscoop en dus ook een oppositie met haar geboorte-Noordknoop. Tijdens het gesprek werd duidelijk wat dit voor haar betekende en ik vroeg haar om eens na te gaan wat er bij vorige opposities en conjuncties (terug­keren) was gebeurd. Ondertussen raadpleegde ik mijn eigen geheugen, en controleerde wat er bij me op kwam aan de hand van mijn dagboeken, foto’s, een poëzie-album en oudere versies van mijn web­sites. De informatie die dit opleverde was ver­rassend, en ook de reactie van mijn cliënt leverde interessante gezichtspunten op. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk bij de oppositie en bij de terugkeer van de Maanknopen?

Als Kreeft ben ik een onverbeterlijk terugkijker en ik bestudeer dus graag allerlei cycli, met name die van de progressieve Maan (iedere 27 jaar en ca 4 maanden), en die van transit Saturnus (iedere 29 jaar en ca 1 maand). Verder bekijk ik wat deze twee doen als ze door een bepaald huis en teken in iemands geboortehoroscoop lopen. Bij de terugkeer op het geboortepunt is er vaak sprake van concrete gebeurtenissen. Bij Saturnus gaat het dan om de vraag: wat moet er in de komende ronde veranderen? Bij de Maan vraag je je af wat misschien weleens leuk zou zijn om te veranderen. Aan de oppositie heb ik nooit speciale aandacht besteed, eenvoudigweg omdat er nooit aanleiding toe was. Dat ik dat nu wel doe met de Maanknopen, heeft te maken met het feit dat de twee elkaars tegenhangers zijn. Als de één conjunct staat met de ander, is de ander automatisch in oppositie met de één. Bovendien had mijn cliënt toen ze op consult kwam, net met een oppositie te maken.

Ronden Saturnus, Maan en Noordknoop
Uit praktische motieven bekijk ik de cyclus van de Maanknopen vanuit de Noordknoop en vergelijk die met de positie van de Noordknoop in de geboortehoroscoop. De buitencirkel van de figuur rechts stelt de dierenriem voor met daarin de symbolen voor de tekens (verklaring in begrippen­lijst), de genummerde segmenten zijn de huizen. De rode cirkel is de baan van Saturnus, de blauwe die van de Maan en de groene die van de Maan­knopen. Saturnus (in huis VII Stier) en de Maan (in huis I Weegschaal) lopen voorwaarts door de tekens en huizen, de Maanknopen bewegen zich (Noordknoop in V Waterman, Zuidknoop in XI Leeuw) achterwaarts.

Gaat het bij de terugkeren van Maan en Saturnus om concrete gebeurtenissen, bij de oppositie en terugkeer van de Noordknoop lijkt er eerder sprake van een ontwikkeling die al gaande was. Het moment van de terugkeer levert niet zozeer een gebeurtenis op als wel voortschrijdend inzicht, althans, die indruk kreeg ik. Hoe zou dat voor anderen zijn?

Op 5 december 2021 plaatste ik een berichtje op mijn eigen Facebookpagina, op AstroCursus, en bij Astrologieblog. Ik vroeg lezers een mail te sturen met informatie over wat er speelde op en rond de datum van een oppositie of terugkeer op bepaalde leeftijden, zie de tabel in “Resultaten” (p. 3).

Ik had gedacht dat er misschien 8 à 10 reacties zouden binnenkomen, maar binnen een week waren het er al ruim 20. Een deel daarvan was van mensen die om allerlei redenen niet mee gingen doen, maar me wel succes wensten en benieuwd waren naar de resultaten. Uiteindelijk waren er 18 inzenders die beschrijvingen leverden. Soms ging het om één of twee periodes, meestal werd echter zo volledig mogelijk over alle periodes geschreven die de inzenders hadden meegemaakt. Eén inzender vermeldde de positie van haar Maanknoop, maar gaf alleen een algemene indruk over het geheel, wel een interessante observatie overigens. Ik beschouw haar bijdrage als een halve inzending en noem haar “inzender 18,5”.


Naar de volledige pdf-versie
Zie ook de reeks Trends in je leven.