zaterdag 9 mei 2015

Houd het simpel

Nu ik bezig ben de opdrachten bij de Basiscursus opnieuw uit te werken, merk ik hoe je er als ervaren astroloog aan gewend raakt om er van alles bij te halen in je uitleg van een horoscoop. Ik schrok daarvan, want ik vind het principieel niet goed om daar meteen het hele arsenaal aan instrumenten bij te halen. Bovendien dacht ik dat ik een sobere, rechtlijnige duider was. Niet dus. Ervaring maakt slordig, dat geldt in ieder geval voor mij.
Ik gebruik o.a. Fortuna, de Maanknopen, Cheiron, de Zwarte Maan en zelfs vaste sterren in mijn interpretaties. Op zichzelf is daar niets op tegen, zolang je de horoscoop maar systematisch en in fasen duidt, van overzicht over het geheel naar detail. Maar soms kijk ik al naar Uranus en Neptunus voor ik de basis van de horoscoop goed op me heb laten inwerken.

Een van de andere verleidelijke en afleidende eigenschappen van astrologie is de symbolentaal. Maar daar zit dus ook een valkuil. Voor je het weet haal je er prachtige mythologische verhalen over Mars of Venus bij, leuk misschien als extra dimensie voor een diepere interpretatie van de betekenis van een planeet, maar ze zijn niet relevant voor een individuele duiding.

Hinein interpretieren
Het gevaar van al die mogelijkheden en eigenschappen is dat je gaat hinein interpretieren, dat je, als je niet kunt vinden wat je zoekt in de horoscoop van een cliënt, er andere methoden met de haren bij gaat slepen om iets wat je denkt te zien toch vooral te bevestigen. Ik herinner me van een jaar of 30 geleden een cliënte met een wat popperig uiterlijk en kleine handjes, maar met een stevige horoscoop met veel vuur en aarde. Gezien haar uiterlijk en wat ik van haar wist via de vriendin die haar bij mij had geïntroduceerd, was ik geneigd een veel te groot belang te hechten aan haar asc Tweelingen, twee transsaturnale planeten in huis XII en nog wat mineure aspecten.
Ik ben uiteindelijk objectief gebleven (en maar goed ook want later bleek dat de vriendin jaloers was en dus een wat overtrokken beeld van de cliënte had geschetst), maar het was lastig! Het was voor mij wel de aanleiding om in het vervolg meteen te zeggen dat ik geen informatie vooraf wilde hebben van een ouder, familielid of vriend, en van de cliënt alleen de gegevens die nodig zijn om de geboortehoroscoop te trekken. Vragen kunnen gesteld worden tijdens het consult.

Flow, intuïtie
Overigens treedt er nu en dan een merkwaardig verschijnsel op als ik met een cliënt in gesprek ben, nl. dat ik in een soort flow terecht kom. Veel astrologen kennen dit fenomeen. Wetenschappelijk en systematisch duiden kun je het niet noemen, maar mijn ervaring is dat de geïnspireerde uitspraken die je in een flow doet, vaak treffend zijn. Ik ben soms verbaasd als ik mezelf hoor praten tijdens dit soort verlichte momenten. Omdat ik de gesprekken meestal opneem, kan ik ze naderhand terugluisteren. Vaak blijkt dan dat je uitspraken niet alleen indruk maken op je cliënt, maar ook dat ze astrologisch kloppen, zonder dat je alle stappen hebt gezet die nodig zijn voor een verantwoorde duiding.
Het is zoiets als intuïtie: je komt tot een resultaat zonder alle tussenstappen die het denken vereist, maar het is in wezen wel een rationeel proces.

Systematisch werken, oefening in geduld
Het is een oefening in geduld om de opdrachten van de Basiscursus uit te werken zonder meer kennis te gebruiken dan ik tot en met een bepaalde les heb behandeld, maar ik merk dat deze back-to-basics-aanpak goed voor mij is. Ik word weer eens met de neus op de feiten gedrukt en mijn inzichten worden verdiept. Bovendien kan ik mijn observaties over bepaalde standen in de horoscoop opp deze manier beter vastleggen en vergelijken met andere dergelijke gevallen.

In het artikel Duiding in fasen ga ik nader op deze materie in.

maandag 4 mei 2015

Nieuw op Astro Extra

Astro Extra, label 'Opdrachten Basiscursus'
Gedetailleerde uitwerkingen van opdrachten 1.1 en 1.2 van les 4 zijn beschikbaar. Opdracht 2 kun je zelf corrigeren. Opdrachten 3 en 4 volgen binnenkort.
Van alle opdrachten bij les 3 van de Basiscursus zijn de uitwerkingen hier te vinden. De opdrachten 1 en 2 bij les 1 en alle opdrachten bij les 2 zijn oefeningen die je gewoon zelf kunt doen en nakijken. Daar worden dus geen uitwerkingen van geleverd.

Afkortingen
Op 26 april heb ik een lijst van op Astro Extra gebruikte afkortingen geplaatst, zie label Afkortingen. Om te beginnen worden ze gebruikt in alle bijdragen met ingang van 26 april, maar ik ga ze ook doorvoeren in het oudere werk.

AstroCursus
De tweede versie van het artikel over de verdeling van planeten over tekens en huizen heette 'Geboortemoment, een keuze?'. Inmiddels (8 mei 2015) staat de derde versie op de site onder Artikelen met als titel 'Horoscoopduiding in fasen'. De vraag of het geboortemoment wellicht een keuze is, komt ook in deze versie aan de orde, maar het accent van het geheel ligt op de techniek van het duiden.

zondag 26 april 2015

Les 4, Beroep & relatie (opdracht 1.2)

In opdracht 1 bij les 3 (2 & 3) werd gevraagd om iets te schrijven over beroep en relatie van de Friese tweeling. Het onderwerp komt hier weer aan de orde, nu met de opdracht om er ook de aspecten bij te betrekken. In onderstaande uitwerking noem ik een aantal punten waarop je zou kunnen letten, rekening houdend met wat je nu weet van astrologie.

Beroep
Voor het beroep kijken we  vooral naar huis 6, huis 10 en het MC.

TW1 heeft een heel klein en leeg huis 6 met TA op de cusp, TW2 heeft een groot huis 6 met Venus in  SG op de cusp.
MC van TW1 in LI met harmonische aspecten van Venus en Jupiter, ASC in SG, TW2 heeft MC in PI en ASC in CA. Mercurius maakt er een driehoek mee, maar de orb is net te ruim voor dit aspect (6 gr).

De hoekhuizen (1-4-7-10) zijn leeg bij TW1, bij TW2 is de bezetting 5pt (systeem Bunge). Geen planeten in de hoekhuizen wijst op gebrek aan ambitie. Op basis van dit gegeven heeft TW2 dus meer ambitie dan TW1. Toch heeft TW2 geen beroep en TW1 wel.

TW1 heeft een sterke bezetting van huis 12 en veel water; daardoor heeft hij iets van de Vissen in zijn aard. Dat wijst op kunstvaardigheid, maar ook op werk dat verband houdt met de zee, in inrichtingen, zelfs in afzondering. Tot nog toe is daar niets van gebleken in zijn leven.
Ook TW2 heeft iets van de Vissen in zich (veel beweeglijk en water), maar bij haar ligt het accent op het praktische huis 2.

Het MC van TW1 ontvangt harmonische aspecten van VE en JU. Dat maakt hem gevoelig voor wat mensen willen en het zal hem qua werk wel mee zitten. Hij kan kunstzinnig zijn, wat wordt ondersteund door LI in het MC, maar bv. ook makelaar, verkoper of rechter zijn mogelijkheden.
In werkelijkheid is hij absoluut niet ambitieus, maar werkt hij gewoon omdat het moet. Hij is niet erg hoog opgeleid en werk speelt maar een bijrol in zijn leven.

TW2 heeft MC in PI die één twijfelachtig aspect van Mercurius ontvangt (orb te ruim). Bij een vrouw kan deze MC-positie wijzen op een gelukkige huisvrouw met een hobby. ASC CA versterkt die indruk nog. Ze is inderdaad huisvrouw en vooral ook moeder (sterk huis 5 en ASC CA)  uit overtuiging. Maar hoe zit het dan met die sterke hoekhuizen?
TW2 is intelligent (IQ ca 120) maar minimaal opgeleid en jong getrouwd. Haar man heeft een IQ van >140, maar verdient het minimumloon in een simpele baan. Omdat ze haar zoons goed wil opvoeden, heeft ze werk gezocht waar ze wat van kan leren, en dat ze zeer goed en efficiënt blijkt te doen. Ze is dus wel degelijk ambitieus, zij het vooral voor haar zoons.

De rol van het teken op de cusp van huis 6 heb ik niet uitgewerkt, omdat ik dit zowel voor TW1 als TW2 alleen maar zinvol kan doen wanneer ik er info bij betrek die in de basiscursus niet aan de orde is geweest.

Relatie
Voor de relatie kijken we in de eerste plaats naar de DESC en huis 7, positie en aspecten van VE. Hieruit valt af te leiden hoe iemand zich voelt en/of gedraagt in een tweerelatie.
TW1, zoals we in de opdrachten bij les 3 hebben gezien, is gescheiden en bezig aan zijn tweede relatie, die ook al niet goed verloopt. Zijn ASC-DESC-as staat in beweeglijke tekens. Dat lijkt overigens het belangrijkste punt in dit geval, want beide tweelingen hebben
-  een goed geaspecteerde Venus
-  de meeste planeten in beweeglijke tekens, TW2 zelfs meer dan TW1
-  geen planeten in luchttekens.

Maar TW1 heeft ook verreweg de meeste planeten in beweeglijke huizen en 3,5 pt in luchthuizen. Bij  TW2 zijn de luchthuizen leeg en staat er maar 1 planeet in een beweeglijk huis (VE in 6).
Ook zijn de aardehuizen bij haar sterk (5,5pt) en bij hem ;leeg,

Kortom, TW2 is stabieler dan TW1. Daaruit kun je afleiden dat haar relatie blijvend is - in ieder geval als het aan haar ligt. Kennelijk heeft ze een man die dat op prijs stelt. TW1 is echter dermate 'beweeglijk' dat een vrouw hem niet gemakkelijk zal kunnen houden.

Slotopmerking
Eigenlijk is deze duiding niet helemaal eerlijk: ik ken de tweeling in kwestie en weet het een en ander over hun levensloop.  Als de tweeling hoger zou zijn opgeleid, zou het verhaal er anders uit kunnen zien. De kans dat TW1 werk zou hebben gevonden dat echt bij hem past, ligt dan meer voor de hand. Ambitieus is hij niet, ook niet als hij hoger opgeleid zou zijn, maar door het feit dat hij zijn werk leuk vindt, zou hij er wel meer van hebben gemaakt. Iets vergelijkbaars geldt voor TW2. Zij heeft er in haar omstandigheden voor gekozen in de eerste plaats moeder te zijn, maar gezien haar ambitie zou ze bijvoorbeeld heel goed een facilitair manager kunnen zijn en dan toch nog altijd goed voor haar kinderen.Afkortingen op Astro Extra

Het is heel erg lastig om op dit weblog astrologische tekens te gebruiken. Daarom bedacht ik tijdens het uitwerken van de opdrachten bij les 4 dat ik met de internationale afkortingen voor planeten en tekens ga werken. Hier vind je een lijst van deze en andere afkortingen die in Astro Extra worden gebruikt, voorlopig in de bijdragen met ingang van vandaag (26 april 2015).

Dierenriemtekens (internationaal)
AR Ram/Aries                LI Weegschaal/Libra
TA Stier/Taurus             SC Schorpioen/Scorpio
GE Tweelingen/Gemini        SA Boogschutter/Sagittarius  
CA Kreeft/Cancer            CP Steenbok/Capricornus      
LE Leeuw/Leo                AQ Waterman/Aquarius
VI Maagd/Virgo              PI Vissen/Pisces

Planeten  (internationaal)                     Aspecten (eigen afko)
SO Zon  (Sol)     JU Jupiter      cj  conjunctie
MO Maan (Moon)    SA Saturnus     sxt sextiel
ME Mercurius      UR Uranus       vrk vierkant
VE Venus          NE Neptunus     drh driehoek
MA Mars           PL Pluto        icj inconjunctie
                                  opp oppositie

Les 4: Check aspecten (opdracht 1.1)

De aspecten worden hier gecontroleerd aan de hand van de horoscopen van Astrodienst, die ook bij de opdracht zijn geplaatst.
Zie voor de gebruikte afkortingen Afkortingen op Astro Extra (label Afkortingen).

Alle aspecten van SO en MO worden hier opgesomd met een korte motivering er achter. De toevoeging NIET spreekt voor zichzelf, de toevoeging // wil zeggen: grensgeval, niet te zwaar mee laten wegen. Verder: toe = toenemend, het aspect moet nog vol worden, normale orb; af = afnemend, het aspect is over zijn hoogtepunt heen, orb minder ruim nemen. Voor andere toevoegingen, o.a. 'water' en 'vuur' zie opdracht 1.2.

           TW1                   TW2 
SO drh MO  orb 5 toe water       orb 1 toe vuur
SO cj  VE  orb 3 af              orb 3 af
SO sxt MA  orb 6 af  NIET        -------

SO drh JU  orb 5 toe             orb 4 toe
SO drh SA  orb 7 af //           orb 8 af          NIET
SO sxt UR  orb 6 af  NIET        -------
SO cj NE   orb 7 in SC XII //    orb 8 af 2 tekens NIET

MO drh ME  orb 6 af //           -------
MO drh VE  orb 8 toe //          orb 3  toe
MO opp MA  orb 1 af              orb 7  af //
MO drh JU  orb 10 toe //         orb 3  toe
MO cj  SA  orb 2 af              orb 8  af //
MO opp UR  orb 1 af              orb 7  af //
MO drh NE  orb 2 af              orb 8  af//
MO opp PL  orb 4 af              orb 10 af         NIET

De aspecten tussen de  overige planeten zijn bij beide nagenoeg gelijk. Voor TW2 moet het aspect VE drh SA worden geschrapt.

Aspecten met ASC en MC
TW1 ASC: cj SO weg wegens orb 8. Aspecten met VE en JU in orde.
TW1 MC : sxt VE en JU beide in orde.
TW2 ASC: alleen drh ME is in orde, rest schrappen.
TW2 MC : alleen sxt VE, en zelfs dat is een grensgeval.
vrijdag 17 april 2015

Les 3: Zon, Maan en Ascendant (opdracht 3)

Vrouw 030519
Deze vrouw heeft Zon in Stier, Maan in Kreeft en asc Boogschutter.
De Stier is degelijk, aards, conservatief, maar ook creatief. De Boogschutter is vurig en vluchtig, filosofisch ingesteld en zeer ontactisch. Je zult deze vrouw waarschijnlijk niet direct als Stier herkennen, omdat het gedrag van de Boogschutter het conservatieve bedekt. Ze zal stoer optreden, en het lijkt of ze nergens bang voor is. Ze zegt direct waar het op staat (past ook bij de Stier, al is die wat omzichtiger) en vindt dat mensen dat gewoon moeten begrijpen.
Maar eigenlijk heeft ze behoefte aan bescherming en zou ze graag wat liever en zorgzamer zijn (Maan).
Beroep:
Wil iets doen in de juridische sfeer en is daar ook geschikt voor.

Man 150549
Deze man heeft Zon in Stier, asc Maagd en Maan in Steenbok. De drie belangrijke punten in zijn horoscoop staan dus in aardetekens, maar wel allemaal verschillende. Dat maakt hem wat minder conservatief , enthousiaster en geestiger dan je op het eerste gezicht zou denken. Hij zou ambitieuzer willen zijn dan hij in werkelijkheid is (Maan).
Over deze man kun je meer lezen in de eerste paragraaf van het artikel 'Horoscoopduiding in fasen: de 10 "planeten" in tekens en huizen'.
Beroep:
Wil een vaste positie met gezag.

Vrouw 100351
Deze vrouw heeft Zon in Vissen, asc Leeuw en Maan in Ram. Ze is een echte Vissen, dus zeer gevoelig, maar ze zou graag minder emotioneel zijn en lekker enthousiast en niet bang door het leven gaan. De asc Leeuw, ook in vuur, versterkt dat verlangen. Haar optreden is stoer en voor wie haar oppervlakkig kent, is ze ook echt stoer.
Beroep:
Zoekt iets stabiels, maar wel iets met prestige.

Man 260759
Deze man heeft Zon in Leeuw, asc Stier en Maan in Ram. Hij houdt van show, maar wel met een degelijke uitstraling. Hard werken is niet zijn sterke kant, maar hij komt enthousiast over, dus veel van wat hij wil lukt. Hij koopt dure dingen (zowel Leeuw als Stier houden daarvan) met een luxe uitstraling. Hij zou graag wat meer een leider zijn.
Beroep:
Wil graag een bijzonder beroep. Het wordt waarschijnlijk iets in een grotere organisatie of de politiek,

Man 190364
Deze man heeft Zon in Vissen, Maan in Tweelingen en asc Ram. Hij komt over als een man vol initiatieven, enthousiast en opgewekt. Maar achter de schermen is hij zacht, gevoelig en niet helemaal blij met zichzelf. Hij komt over als een makkelijke en open prater, maar in wezen is hij dat niet. Hij zou graag lichtvoetiger willen zijn, makkelijker en populairder.
Beroep:
Wil graag erkenning van zijn vader, en liefst een hoge functie. Gezien Pluto en Uranus in VI zal het in ieder geval niet meteen van een leien dakje gaan.

Les 3: Broers & zusters en hun moeder (opdracht 2)

Man 190115 en Man 231019
De oudste broer met Maan in Vissen zag zijn moeder als een lief, opofferend wezen. Hij zou haar graag als voorbeeld nemen. (Als je hier over mogelijk slachtofferschap hebt geschreven, dan kan dat natuurlijk, maar ook omdat de maanstand van de andere broer daar niets over meldt, ligt zoiets feitelijks niet erg voor de hand.)
De jongste broer zag haar als iemand die niet helemaal gelukkig was in haar huwelijk en voelde zich misschien als lievelingetje behandeld. Hij heeft mij weleens verteld dat het hem irriteerde dat ze altijd op de achtergrond bleef en bijna niets zei.

Vrouw 030519 en Man 011121
De vrouw, met Maan in Kreeft vond dat haar moeder haar tekort heeft gedaan. Haar broer was lichamelijk zwak en moest vaak naar het ziekenhuis, zodat de meeste aandacht naar hem uitging.
De man, met Maan in Schorpioen, wantrouwde al die liefde nogal.
Feit: De  moeder was een sterke persoonlijkheid, een vrouw met een brede belangstelling en veel activiteiten, voor wie haar man altijd eerst kwam. Daarna kwam haar zoon, en dan haar dochter.

Vrouw 200355 en Man 260759
De vrouw, met Maan in Waterman, zag haar moeder meer als een vriendin dan als een moeder.
De man, met Maan in Ram, vond zijn moeder een leuk iemand die je vrij liet, maar wel voor je vocht als dat nodig was.
Feit: Voor deze moeder kwamen de kinderen eerst, en pas ver daarna haar man. Ze had geheimpjes met haar kinderen die vooral voor pa verborgen moesten blijven.

donderdag 16 april 2015

Bij de geboortehoroscoop van AstroCursus 3


Hierboven zie je de geboortehoroscoop van de derde versie van AstroCursus. Het moment viel 1,5 uur voor het begin van de maaneclips, maar dit had ik niet van te voren bedacht.
Een gunstig tijdstip uitkiezen voor de start van iets, een onderneming, een nieuwe baan, gaan samenwonen of trouwen, is leuk om te proberen, maar zelf laat ik me liever verrassen. Het gevaar met astrologie is bovendien dat je alles naar je toe kunt praten als je maar handig genoeg goochelt met de vele variabelen die er zijn, en daar heb ik het niet zo op.

Net als in mijn geboortehoroscoop staan Zon en Mercurius in 11, maar nu wel in Ram (cj met radix-Maan), en maken beide een niet-harmonisch aspect met de Maan, hier een oppositie, in mijn radix een vierkant. Er is weinig water in deze horoscoop, maar de asc staat wel in mijn zonneteken Kreeft en valt op de graad waar mijn Venus staat. Verder is er sprake van een grote vuurdriehoek tussen Jupiter en Saturnus, die samen de basis vormen, naar de top, gevormd door Uranus cj Zon, cj Mercurius.
Het is een heftige horoscoop, met veel strijd maar ook veel energie, zoals deze tijd voor iedereen ter wereld heftig is.

De oppositie met de Maan wijst erop dat de website niet helemaal overeenkomt met wat ik zou willen: een rationalistisch, uitgewogen geheel. Dat klopt ook wel, waarschijnlijk vooral omdat ik zelf niet rationalistisch en uitgewogen ben. Toch ben ik er blij mee, en ik heb er keihard aan gewerkt in een periode waarin ik nog steeds enorm sukkel met mijn gezondheid (Saturnus staat er goed bij, maar wel in huis 6). MC in Waterman en veel planeten in 11 past bij mij, en het duidt ook op iets wat ik nu voor het eerst nadrukkelijk zoek: samenwerking met andere astrologen. Dat is nu al te zien op de website: er staan niet alleen bijdragen van mezelf op.

En ten slotte: mede gezien de duidelijke verbanden met mijn geboortehoroscoop, kun je uit de AC-horoscoop afleiden dat ik geïnspireerd ben, behoefte heb aan vernieuwing en bovendien het doorzettingsvermogen (goed geaspecteerde SA in huis 6 van gezondheid, maar ook van werk) om de klus te klaren.

maandag 6 april 2015

Binnenkort verwacht op Astro Extra

Het tweelingenonderzoek geeft me op het ogenblik erg te denken. Zaterdag was er een lezing bij de NVWOA over de astronomische basis van de horoscoop. Ik dacht altijd dat ik een hoop van astronomie weet, maar ik heb veel nieuws gehoord. Op een gegeven moment was er een klik in mijn hoofd: een probleem waar ik al maanden op zit te puzzelen werd me ineens helder. Dit speelde zich allemaal af in de tijd van de Maaneclips, die overigens niet in Europa te zien was, maar die astrologisch gezien wel invloed heeft of zou kunnen hebben. Zou er een samenhang kunnen zijn tussen mijn heldere moment en de eclips? Deze onderwerpen komen binnenkort aan de orde op Astro Extra.
Hier alvast een foto van de maan in de avond na de eclips (4 april 2015, 22:27). Er waren die hele dag spectaculaire luchten te zien, overdag en 's avonds. Deze foto is gemaakt door Marion van Wezel uit Deventer en ik mag hem hier publiceren.


Het paasweekend begon met een inzicht, en vandaag kwam er een interessante tweeling op mijn pad via Facebook. Degene die het geval meldde is een collega-astrologe. We overlegden een aantal praktische zaken via PB  en wat bleek? Weliswaar is zij een stuk jonger dan ik, maar we hebben exact dezelfde huizenindeling en daarnaast nog veel meer gemeen, zowel astrologisch als in onze levensloop. Heel interessant, we ontmoeten elkaar binnenkort om dit uit te spitten. De echte tweeling die ze voor me wist is overigens ook een interessant geval.
Ik hoop hier binnenkort over te kunnen publiceren, als het kan samen met mijn collega.

Verder heb ik de geboortehoroscoop van de derde editie van AstroCursus getrokken. Om 10:47 zaterdagochtend, 1,5 uur voor de eclips, stonden alle echt belangrijke bestanden erop, en daarmee vond ik dit het geboortemoment van versie 3. Natuurlijk is de site niet klaar, want er komt een nieuwe cursus aan, een aantal artikelen moet nog in html worden omgezet, ik wil nog wat foto's toevoegen, etc. Maar een net geboren kindje is ook niet af!
Datum en tijdstip voor de geboorte van AstroCursus waren niet gepland, het was op een gegeven moment gewoon een feit. Deze geboortehoroscoop gaan we hier ook bespreken.

donderdag 2 april 2015

Weer aan de slag met het weblog!

De website AstroCursus is volledig vernieuwd. De Basiscursus kan gevolgd worden en ook de opdrachten zijn klaar. Ik ga dit weblog nu ook verder up-to-date brengen, zodat alles weer naar behoren werkt.
Inmiddels zijn wat oudere bijdragen bijgewerkt. Ook de rubrieken (links en allerlei info) in de zijkolom kloppen weer.