woensdag 9 december 2009

Saturnus versus Progressieve Maan

Saturnus doet er 29 à 30 jaar over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen, de progressieve Maan doet dit net iets sneller: in ca. 28 jaar. De twee cycli gaan langzamerhand steeds verder uit elkaar lopen, tot zo'n zes jaar tegen het einde van een lang leven.
Om te leren begrijpen waarom je leven loopt zoals het loopt, is het erg goed om beide cycli te bestuderen, en vooral ook om terug te kijken.

Als Saturnus door een huis loopt, komt de vraag aan de orde: wil ik dit nog wel, moet het niet helemaal anders? Een voorbeeld uit mijn eigen leven: na mijn eindexamen in 1965 ben ik niet gaan studeren, want ik had genoeg van school en wilde geld verdienen. In 1970 zag ik dat ik op die manier niet verder kwam, en besloot ik een studie te beginnen. Saturnus liep toen door mijn 9e huis. Ik haalde het MO-A diploma eind juli 1973 (2e graads bevoegdheid Nederlands). Saturnus stond toen op twee derde van huis 10 en ik kreeg onmiddellijk een goede baan in het onderwijs. Ik kon zelfs kiezen uit drie scholen, iets wat ook in die tijd niet vaak voorkwam. Ik vond het middelbaar onderwijs uiteindelijk erg beperkt en ben na drie jaar wat anders gaan doen.

Loopt de progressieve Maan door een huis, dan gaan zaken die met dit huis te maken hebben wat soepeler. Vaak heb je dat pas jaren later in de gaten. In mijn geval kwam de Maan in 1976 in huis 9. Ik had inmiddels alle tentamens plus het centraal schriftelijk en mondeling van de MO-B gehaald (1e graads) en moest alleen de scriptie nog doen. Daar waren al afspraken over gemaakt, maar in het najaar van 1976 werd ik zeer verliefd op de man met wie ik ruim 30 jaar mijn  leven heb gedeeld, en ik heb de studie laten zitten. Na een poosje vonden we dat allebei toch wel zonde, dus heb ik de zaak in 1977 weer opgepakt en ben in juli 1978 afgestudeerd. Vlak daarna ging de Maan huis 10 binnen, en begon er een interessante en zeer succesvolle periode in mijn beroepsleven.

Terwijl ik dit stukje aan het schrijven was, dacht ik: "Misschien kan ik mijn studieloopbaan als voorbeeld nemen, maar ik heb eigenlijk geen idee of het klopt." Toen ik de tabel erbij haalde, bleek het voorbeeld nog beter te kloppen dan ik had verwacht, ook inzake allerlei details die ik hier verder buiten beschouwing laat.
Astrologie blijft me verbazen!

dinsdag 1 december 2009

Trends in je leven: hoe volg je die?

De astrologie kent verschillende methoden om trends in je leven volgen. Ik noem hier de twee belangrijkste.

Transits:  In "De ronde van Saturnus" beschrijf ik de positie van Saturnus op dit moment (najaar 2009) en vergelijk die met de geboortehoroscoop. In astrologische termen: het stukje gaat over de transits van Saturnus.  Deze methode is in principe bruikbaar voor alle planeten, maar echt zinvol vind ik hem alleen voor de langzame planeten. De transits van Saturnus door de huizen van je geboortehoroscoop vormen een goede leidraad voor je leven, die van Uranus, Neptunus en Pluto kunnen helpen om bepaalde lastige of juist gelukkige perioden in perspectief te plaatsen. Er zijn mensen die de transits van Jupiter bijhouden, maar ik heb er nooit een behoorlijk houvast aan kunnen vinden, en doe het dus niet meer. De transits van Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars duren maar kort. Je kunt er "hobbels" in je leven mee verklaren, maar de invloed is zo vluchtig dat je er mijns inziens weinig van leert. Het maakt je alleen maar bijgelovig en erg afhankelijk.

Progressies:  Er is ook een andere benadering: je bekijkt de progressieve standen. Dat werkt iets ingewikkelder. Kort door de bocht komt het hier op neer: al van oudsher gaan astrologen ervan uit dat de beweging van de planeten gedurende één dag de maatstaf is voor de levenservaringen gedurende één jaar. Als je bent geboren op 1 januari 1980 om 22h15 en je wilt weten hoe 2010 er voor jou uit gaat zien, tel je 29 dagen op bij je geboortedag. De planeetstanden voor die dag op je geboorte-uur, dus 30 januari 1980 om 22h15, zeggen iets over jouw jaar 2010.
Astrologen beschouwen deze progressieve standen als belangrijker dan transits.

Ook hier kun je je helemaal in verliezen en daardoor aardig in de war raken. Maar als je je beperkt tot de invloeden van de Progressieve Maan, heb je naast de Ronde van Saturnus een goed instrument in handen om trends in je leven te bekijken. Om het overzicht te behouden bestudeer je alleen de huizen waar ze  doorheen trekken, en niet de tekens.
Zelf vind ik vooral terugkijken erg nuttig: je leert van je ervaringen en je fouten.

In een volgend artikel ga ik in op de invloed van de Progressieve Maan.

woensdag 23 september 2009

Zelf trends volgen

Om de loop van de planeten voor jezelf te kunnen volgen, heb je een aantal zaken nodig.

Je eigen geboortehoroscoop:  zie rubriek 'Astrolinks Online horoscoop (1)' en 'Online horoscoop (2)'. Beide links leiden naar AstroCursus, omdat de ervaring leert dat een kleine toelichting op zijn plaats is, en die vind je daar. Ben je al eerder op astro.com en/of 1horoscoop.nl geweest en je weet het allemaal wel, kies dan 'Horoscoop direct'.

Astrosymbolen: Je hebt AstroCursus trouwens ook nodig om de horoscooptekening te kunnen lezen. In de basiscursus vind je diverse tabellen die je daarbij helpen. Tabel 1 (zie Astrolinks Astrosymbolen (1)) is voldoende om de astrologische tabel te kunnen lezen, maar om de horoscoop goed te kunnen volgen is meer nodig, zie Astrolinks Astrosymbolen (2).

Astrologische tabellen, zogenaamde ephemeriden: Hierin is de loop van de planeten van dag tot dag  vastgelegd. Je kunt dergelijke tabellen in boekvorm kopen. Als je van plan bent je serieus met astrologie te gaan bezig houden, is dat het handigst. Ik gebruik zelf The American Ephemeris van Neil Michelsen, een deel voor 1900-2000 en een deel voor 2000-2050.

Je kunt ook de standen voor een bepaalde periode downloaden, zie rubriek 'Astrolinks Downloaden...'. Wil je trends volgen, dan kun je bij Astrodienst precies uitzoeken wat je wilt hebben. De bestanden zijn in pdf en kunnen per jaar worden gedownload. Je kunt ook één of meer maanden direct printen.

Veel succes!!!

De ronde van Saturnus

Op het ogenblik loopt Saturnus door de laatste graden van het teken Maagd. Tussen de 29 en 30 jaar geleden deed hij dat ook. Als je rond 1950 of rond 1980 bent geboren, komt Saturnus in deze periode terug op het punt waar hij stond in je geboortehoroscoop.  Dat betekent dat je nu voor belangrijke keuzes komt te staan. Beslissingen die je nu neemt zullen de komende jaren je leven sterk beïnvloeden.

In veel literatuur over astrologie wordt Saturnus beschouwd als een 'malefic', een boosdoener. Als je in je geboortehoroscoop een ongunstig verband hebt tussen de Maan en Saturnus wordt wel gezegd dat 'Saturn is hunting the Moon', oftewel dat Saturnus de Maan achterna zit. En dat is niet best.

Er zijn ook astrologen die het allemaal wat minder noodlottig beschrijven. Als Saturnus veel invloed heeft in de geboortehoroscoop maakt dat iemand ernstig en serieus, maar niet per se ongelukkig. Zo iemand zal niet zo gauw het middelpunt zijn op feestjes of meteen enthousiast zijn over iets nieuws, maar is bijvoorbeeld onmisbaar voor zijn of haar impulsieve partner. In de loop van de tijd ben ik Saturnus als een gunstige invloed gaan zien.

Om een goed inzicht te krijgen in jezelf en in de manier waarop je zelf je leven tot op zekere hoogte kunt beïnvloeden, is het volgen van de loop van Saturnus in verband met je geboortehoroscoop zeer verhelderend.

Als je nu rond de 30 of de 60 bent, heb je ook nog te maken met Uranus die door de laatste graden van de Vissen loopt. Hij staat met andere woorden in oppositie met Saturnus. Uranus is zo'n beetje het tegenovergestelde van Saturnus. Zelfs heel stabiele mensen willen onder de invloed van Uranus  nog weleens gekke besluiten nemen. Als je een zekere prettige onrust voelt (soms kun je zeer geïnspireerd zijn en creatiever dan je voor mogelijk had gehouden), maar het past niet echt bij je levensstijl, houd er dan rekening mee dat Uranus hier aan het werk is, en neem liever geen besluiten die je leven op de lange termijn gaan beïnvloeden.

Een goed boek over Saturnus is De transit van Saturnus door de huizen van Karen Hamaker-Zondag.

Zelf nagaan hoe Saturnus loopt? Zie label Techniek.

maandag 14 september 2009

Geboren op 11 juli 1947?

Al sinds 1963 houd ik me bezig met astrologie, maar ik heb er nooit mijn beroep van gemaakt. Dat komt vooral doordat ik niet kan verklaren waarom het werkt. En zo ben ik in een vicieuze cirkel terecht gekomen: door mijn werk heb ik geen tijd om dit te onderzoeken en dus wil ik geen fulltime astroloog zijn.

Van tijd tot tijd schreef ik artikelen over astrologie en dan plaatste ik aan het eind een oproep voor mensen die op 11 juli 1947 geboren zijn: neem alsjeblieft contact op! Hoewel ik veel reacties kreeg op mijn verhalen is het me nooit gelukt een flinke groep mensen te verzamelen die op 11 juli 1947 zijn geboren. Veel hoop bracht me de Duitse site astrologie.de die een database van astrotweelingen bevat (twindata), maar ook die opbrengst bleek mager en de site bestaat inmiddels niet meer. Er zijn nog wel andere 'twinsites', maar die moet ik nog nader bestuderen.

Waarom wil ik dit zo graag? Rond mijn 18e maakte ik een paar zeer moeilijke jaren door, die een diepgaande invloed hebben gehad op mijn hele verdere leven. In die tijd trok ik al horoscopen en begon ik me af te vragen of alle kindertjes die op 11 juli 1947 tussen 9h30 en 10h00 in Nederland geboren zijn het nu ook erg moeilijk zouden hebben. Of hingen mijn problemen samen met mijn milieu? Of misschien met het feit dat ik een meisje was? En in hoeverre zou erfelijkheid een rol spelen?

Ik ben nu 62 en mijn wens is nog steeds niet vervuld. Zou internet helpen? Maar dan moet ik wel zien dat ik dit weblog 'onder de mensen krijg', want voorlopig schrijf ik bijna alleen nog maar voor mezelf!

vrijdag 11 september 2009

Het is maar tijdelijk...

"Voorspel je je eigen toekomst weleens?" wordt mij soms gevraagd.
Het antwoord is nee.
Daar zijn allerlei redenen voor. De belangrijkste is dat ik het geen goed idee vind. Voor je het weet raak je verslaafd aan de astrologische tabellen, en zie je in elke planetaire beweging een kans of een bedreiging. Ik leef liever gewoon. Dat neemt niet weg dat het interessant is om achteraf te bekijken hoe de sterren erbij stonden in bepaalde perioden in je leven. Ik kijk daarbij graag naar trends, naar grote lijnen. Het interessantst voor dit soort graafwerk zijn de bewegingen van Saturnus en Uranus. (Daarnaast is ook de progressieve Maan fascinerend, maar het onderwerp is te ingewikkeld om hier te behandelen.)

Saturnus doet er ongeveer 30 jaar over om de 12 tekens van de dierenriem te doorlopen en staat dus gemiddeld 2,5 jaar in een teken. Uranus heeft een cyclus van 84 jaar (een mensenleven) en doet er 7 jaar over om één teken te doorlopen.
Het teken waarin deze twee planeten staan in de geboortehoroscoop heeft weinig tot geen invloed op iemands karakter. Maar hun lange cyclus biedt veel aanknopingspunten om bepaalde ups en downs in je leven te bestuderen. Als ik weer eens in een moeilijke periode zit, vind ik het zelf altijd prettig om te weten dat de scherpe kantjes er binnenkort alweer vanaf zijn en het over een paar jaar gewoon voorbij is.

Ik zal in dit weblog voorbeelden behandelen van trends in je leven en ook laten zien hoe je hiermee aan de hand van je eigen horoscoop aan de slag kunt.

Wat de sterren vertellen...

"Maar zo'n horoscoop in een tijdschrift of op TV, dat kan natuurlijk echt niet", zeggen mensen vaak als ze mijn tamelijk nuchtere verhalen hebben aangehoord over zin en onzin in de astrologie. En ze zijn dan helemaal verbaasd als ik zeg dat je dat iets genuanceerder moet bekijken. Natuurlijk, er zijn bladen genoeg die gewoon iemand met een goede pen en gevoel voor wat de mensen willen lezen, een stukkie laten schrijven. Maar er zijn ook bladen die bona fide astrologen inhuren voor de wekelijkse of maandelijkse voorspelling. Zelf zou ik het niet doen, omdat het niet past bij de manier waarop ik astrologie bedrijf, maar als er brood op de plank moet komen...

Hoe werkt zo'n astroloog? Ik geef een voorbeeld. Op dit moment staat Venus in Leeuw. Kort door de bocht geïnterpreteerd houdt dat in dat de vuurtekens Ram, Leeuw en Boogschutter een plezierige tijd in de liefde beleven, maar voor de watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen is het afzien. Tweelingen en Weegschalen hebben het ook best naar hun zin in deze periode, maar de Waterman en aardetekens Stier, Maagd en Steenbok zit het weer minder mee in de liefde. Met deze gegevens in het achterhoofd kun je al een mooi paragraafje over de liefde schrijven, zeker als je daar nog wat persoonlijke kenmerken van het teken in kwestie in mixt.

In echt serieuze astrologische rubrieken worden de verschillende dierenriemtekens in drieën gesplitst. Elk teken beslaat 30 graden. Bij groep 1 staat de Zon tussen 1-10o van het teken, bij groep 2 tussen 11-20o en bij groep 3 tussen 21-30o. Nu kun je het verhaal wat meer toespitsen. Venus staat vandaag 18o Leeuw. Dat betekent dat vooral mensen uit groep 2 en 3 van de stand profiteren, c.q. er last van hebben.

Maar echt zinvol is dit natuurlijk niet. Het hele verhaal gaat alweer niet op als iemand Leeuw is en in zijn geboortehoroscoop de Maan in Schorpioen heeft staan en Venus in Kreeft, om maar eens wat te noemen. En wat echt onzin is, zijn die telefoonlijnen en astrologieprogramma's op TV die dagelijkse voorspellingen geven voor een bepaald sterrenbeeld. Als je dagelijkse voorspellingen serieus neemt is dat sowieso niet echt gezond, maar als ze niet gebaseerd zijn op de persoonlijke geboortehoroscoop hebben ze geen enkele waarde.

woensdag 9 september 2009

Zelfde horoscoop en toch heel anders

Rico Bulthuis, een man die het nodige over astrologie heeft gepubliceerd, "viel van zijn geloof" door zijn kleindochters. Hoewel de één vier minuten voor de ander is geboren en de horoscopen dus nauwelijks van elkaar verschillen, zijn de meisjes totaal anders van karakter. Dat bracht hem uiteindelijk tot de conclusie dat de waarde van astrologie maar heel gering is. Het is fascinerend, maar er zit veel zelfbedrog bij, zegt hij in een interview in Skepter 7 (4) van december 1994.

Ik denk ook dat zelfbedrog een grote rol speelt, en Bulthuis heeft gelijk als hij stelt dat astrologen geneigd zijn om voor gegevens die niet kloppen toch een passende verklaring te vinden. Zo maken ze een sluitend verhaal en hebben ze weer iets uitgevonden, stelt hij.

En toch...   In mijn archief heb ik de gegevens van een vrouwelijke tweeling, Rammen, vlak na elkaar geboren, geen noemenswaardige verschillen tussen de twee horoscopen. Ze komen uit een groot gezin, waarin zij nakomertjes waren en ze zijn altijd als "de kleine tweeling" behandeld. Nu zijn ze rond de 50, leuke, charmante vrouwen van wie je duidelijk ziet dat ze zusters zijn, maar meer ook niet. Ze kleden zich zeker niet hetzelfde, maar hebben wel dezelfde stijl. De oudste is zelfbewust, positief en kleurrijk (wat "klopt" met de horoscoop), de jongste is dat allemaal veel minder, en dat "klopt" dus ook minder met de horoscoop. In hun kindertijd leken ze op elkaar als twee druppels water, met de jaren is die gelijkenis afgenomen.

Wat ik me afvraag...    Hoe is het om op te groeien met altijd iemand in je buurt die net zo is als jij? In dit geval gaat het ook nog eens om Rammen. Een Ram is geen volger, maar de jongste werd vanaf het begin wel in die positie gedwongen. Wat doet dat met je?
Je geboortehoroscoop is een set eigenschappen waaraan diverse mogelijkheden gekoppeld zijn. Hoe je met dit alles omgaat, hangt sterk af van de omstandigheden.

Oproep:   Ben je een tweeling en heel anders dan je broer of zus? Of lijken jullie niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk sprekend op elkaar? Het lijkt me interessant om vanuit AstroCursus een tweelingendag te organiseren. Voel je daar wel wat voor? Reageer op dit weblog!

Les 3: De Friese Tweeling (opdracht 1)

Dit geval wordt ook besproken in een artikel dat binnenkort op www.astrocursus.nl komt te staan.

De Friese tweeling is geboren op 22.11.66, de oudste (TW1) om 09h00 thuis in Wolvega, de jongste (TW2) om 19h15 in het ziekenhuis te Heerenveen. TW1 is nog net een Schorpioen, TW2 is een Boogschutter.

VRAAG 1: Zon, Maan, asc

TW1: Zon Schorpioen - Maan Vissen - asc Boogschutter
Zo heel dicht tegen het einde van een teken is de invloed van het volgende teken al aanwezig, maar een basis van de Schorpioen is er zeker in deze horoscoop. Met asc Boogschutter zal TW1 in ieder geval op het eerste gezicht duidelijk de trekken van dit teken vertonen. De zon vormt een driehoek met de Maan in Vissen. Deze driehoek verdiept de invloed van Schorpioen.

TW2: Zon Boogschutter - Maan Vissen - asc Kreeft
TW2 heeft geen Schorpioenentrekjes (dat is ook in werkelijkheid zo). Ook in dit geval vormt de Zon een driehoek met de Maan, en ook dit is toenemend: de Maan staat helemaal op het einde van Vissen, dus bijna in de Ram en de Zon staat net in Boogschutter. De driehoek is daardoor een vuur-driehoek en van een andere aard dan die van TW1. TW2 heeft wel weer de asc in een waterteken: Kreeft. Net als TW1 is TW2 een mix van water en vuur.

VRAAG 2: Beroep

Zie uitwerkingen les 4, opdracht 1.2.

VRAAG 3: relatie

TW1 is gescheiden en ook het tweede huwelijk is niet echt stabiel. TW1 heeft beweeglijke tekens op de as asc - desc. Traditioneel wijst dit op meerdere huwelijken/relaties. TW2 heeft Kreeft/Steenbok op die as, wat een stuk stabieler is.

Les 1: Onderzoek Skepsis

Bij les 1 van de Basiscursus op http://www.astrocursus.nl/ horen drie opdrachten. Twee ervan zijn oefeningen. Opdracht 3 bestaat uit een aantal vragen die ik hier kort bespreek.

Voor zijn onderzoek naar astrologen heeft Robert Nanninga zeven horoscopen in de aanbieding van mensen die allemaal rond 1958 zijn geboren.
1  Het idee daarachter is (kort door de bocht geformuleerd), dat het daardoor minder makkelijk is te raden wie wie is op grond van leeftijd. Iemand van 60 heeft nu eenmaal veel meer ervaring dan iemand van 30.
De geteste astrologen vonden achteraf dat de horoscopen daardoor te veel op elkaar leken. En inderdaad, de planeten Saturnus, Uranus, Neptnunus en Pluto staan allemaal in hetzelfde teken, en hoogstwaarschijnlijk Jupiter ook. Maar in feite is dit bezwaar onterecht. In welk teken U, N of P staan heeft nauwelijks invloed in een persoonlijke horoscoop. En ook voor J en S, die resp. 1 en ca. 2,5 jaar in een teken doorbrengen, is die invloed maar heel miniem. De datum en het tijdstip van de geboorte zorgen voor meer dan voldoende variatie. In de basiscursus wordt aan dit zeer belangrijke onderwerp veel aandacht besteed.
3  Astrologie is nog altijd veel meer een "art" dan een "science". Uitspraken van astrologen zijn gebaseerd op vaak eeuwenoude kennis, en iedere astroloog heeft zijn eigen methoden om met die kennis om te gaan. Vergelijk het met leraren Nederlands die een opstel moeten beoordelen. Dat is onderzocht. Tien leraren kregen elk 10 opstellen. De cijfers die gegeven werden voor één en hetzelfde opstel varieerden van 3-8. Zet diezelfde leraren bij elkaar in een groep, en men komt snel tot overeenstemming over de becijfering. Kennelijk is het moeilijk harde criteria voor opstellen te hanteren, al vindt elke leraar Nederlands dat hij dat uitstekend aanpakt. Vandaar dat uiteindelijk het fenomeen "opstel" is vervangen door makkelijker toetsbare schrijfopdrachten.
De situatie in de astrologie is vergelijkbaar. Iedere astroloog heeft zijn eigen aanpak bij het interpreteren van een horoscoop. Ik vind het altijd weer erg interessant om te zien dat iedere aanpak tot andere, maar wel treffende resultaten leidt. Zet een club astrologen bij elkaar met een serie horoscopen, en ze hebben geen enkele moeite om tot een interpretatie te komen waar ze zich allemaal in kunnen vinden.
4  Het is natuurlijk altijd verhelderend om de proefpersonen aanvullende vragen te kunnen stellen. Toch zou dit voor een onderzoek als dit niet nodig moeten zijn.

woensdag 2 september 2009

Geboren op 4 of 5 februari 1962?

De oudste ons bekende horoscoop dateert van 17 februari 3102 voor Chr. en is gemaakt in de Indusvallei. Op die dag stonden alle toen bekende planeten in Waterman: Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus.

Op 4 en 5 februari 1962 was dat weer het geval.

Ik zou graag in contact komen met mensen die op 4 of 5 februari 1962 zijn geboren. Wanneer je je geboorte-uur en -plaats opgeeft, krijgen jullie gratis een persoonlijke horoscoop. Daarnaast wil ik een bijeenkomst organiseren waarin we deze bespreken.
Voel je hiervoor? Laat hier dan een reactie achter!

maandag 31 augustus 2009

Astrologie, hoe kan dat nou?

Je moet toch wat wazig zijn, denken mensen die zichzelf rationalist noemen, om aan astrologie te doen. Zeg nou zelf, het is toch belachelijk om naar de sterren te kijken en daaruit conclusies te trekken over personen! En dan komt men soms met astronomische argumenten op de proppen, zoals: astrologen doen net alsof alles om de aarde draait, terwijl we al eeuwen weten dat de aarde om de zon draait.

Toch doen astrologen kennelijk zulke opmerkelijke uitspraken, dat er geregeld pogingen worden ondernomen om te bewijzen dat astrologie al dan niet wetenschappelijk verantwoord is. Astrologie én astrologen komen meestal niet zo best uit dit soort onderzoeken tevoorschijn. Astrologen zoeken vervolgens onmiddellijk de schuld bij zichzelf: ze zijn niet goed genoeg. Volgens mij is dat lang niet altijd terecht.

Een belangrijk probleem is dat astrologie net zo ingewikkeld is als het leven zelf. Geen enkel gegeven staat op zichzelf, alles moet worden geïnterpreteerd in verband met andere gegevens. Dat is wel te leren, maar wetenschappelijk nauwelijks te controleren.
In dat opzicht verschilt astrologie niet van bepaalde takken van de psychologie en de geneeskunde, die ook weinig wetenschappelijk zijn.

Geneeskunde:  In de medische wereld bestaat behalve veel arrogantie ook humor en zelfkritiek. Er zijn artsen die inzien dat geneeskunde meer kunst dan kunde is, meer wonderbaarlijk dan wetenschappelijk. In Nederland is prof.dr. A.J. Dunning iemand die hierover veel heeft geschreven. In 1981 verscheen bijvoorbeeld zijn Broeder Ezel. Over het onvermogen in de geneeskunde. Zie onder meer een interview met Dunning op http://www.uitvaart.nl/index.php?s_page_id=287.

Een boek dat ik onmiddellijk heb aangeschaft toen het verscheen in 2002, is Complications van Atul Gawande, met de ondertitel A Surgeon's Notes on an Imperfect Science. In maart 2004 verscheen de Nederlandse vertaling van dit zeer lezenswaardige werk. Zie bijvoorbeeld het artikel/interview op artsennet.nl.

Psychologie:  Dit soort humoristische zelfkritiek ben ik nooit tegengekomen van psychologen en/of psychiaters, terwijl het onderwerp me zeer boeit en ik er dus veel over lees. Daarom hier een oproep: wie kent goede zelfkritiek over de psychologie? Graag reacties!!!!!

Overigens werken de links naar de interviews met Dunning en Gawande niet meer. Ik laat ze nog even staan, om te zien of ik de verhalen toch nog kan vinden.