dinsdag 7 maart 2017

Astrologie en dieren 5

 

 

Raffie de Basenji en zijn nest


Dit is voorlopig het laatste artikel in de serie Astrologie en Dieren. Het is als afzonderlijk verhaal te volgen, dus zonder het voorafgaande te lezen.
Rechts een foto van Raffie op 10 maart 2016, 15 maanden oud (foto van de eigenaar, Jeroen Voortman).

Raffie, zijn zus en broertjes

Raffie is de jongste uit een nest Basenji's dat werd geboren in Leuven op 11 december 2014 tussen 4:00 en 4:45 uur. Voor hem kwamen een zus en drie broertjes.

Hiernaast zie je het vijftal op hun eerste levensdag (foto van de fokker: Abuluka Basenjis, Leuven BE).
Het zusje, Noon, is misschien de enige met ascendant (verder asc) Weegschaal, maar het is niet onmogelijk dat ook het eerste broertje, Nubaka, nog asc Weegschaal heeft. De anderen hebben asc Schorpioen. Van Noon en Raffie, die officieel Nasser heet, is het exacte geboorte-uur bekend, nl. 4:00 resp 4:45 in de vroege ochtend. Gemiddeld zijn de puppies met tussenpozen van 11'15" geboren en met dat idee in mijn achterhoofd heb ik de geboortetijden voor de drie tussenliggende broertjes bepaald. Natuurlijk kunnen deze een paar minuten afwijken van de werkelijke geboortetijden, maar het is voldoende om een beeld te geven.
De horoscopen van Noon en Raffie liggen het verst uit elkaar en geven daardoor de uitersten aan waartussen aard en aanleg van de vijf hondjes zich bewegen. Daarom laat ik verderop alleen hun horoscopen zien en besteed ik een aparte paragraaf aan deze twee.

De Basenji

De informatie over het ras Basenji is afkomstig van de fokker, Abuluka Basenjis uit Leuven. De foto uit de oudheid heb ik elders op internet gevonden.

Renu en Dedet met hun basenji
Het ras is in Europa gekomen vanuit Afrika, met name Congo en Soedan, en is al heel oud. De foto hiernaast komt van een stenen gedenkplaat uit Egypte voor het koningsechtpaar Renu en Dedet met hun hond onder zijn stoel (let op de krulstaart!). De volledige plaat is te zien op pbase.com. Het origineel dateert van 1900 vC en is te vinden in Chatsworth House in Derbyshire (UK). Wil je meer foto's uit oude tijden bekijken, ga dan eens naar de site Basenji-freunde, die ook verder heel veel leuke foto's en info bevat.

Basenji's zijn stille honden, want ze blaffen niet. Daarom werd hen tijdens de jacht vaak een bel omgebonden, zodat de jagers hen konden volgen. Ze maken trouwens wel zangerige geluiden, oftewel ze 'jodelen'. Het zijn jachthonden die over grote terreinen wild opdrijven en die nergens voor terugdeinzen. Moeten ze over een hoge muur heen om een dier te vangen, dan klimmen of springen ze erover.
In onze dichtbevolkte wereld is dat soms wat lastig.
Zelfstandigheid zit er diep in, dus ze zijn nooit strikt gehoorzaam. Ze komen wel, maar als ze bezig zijn  met belangrijke zaken, maken ze die eerst af. Aan de andere kant: het zijn echt 'mensenhonden', ze willen erbij horen, ze zijn aanhankelijk, speels, trouw en spitsvondig.
Ten slotte: Basenji's hebben iets katachtigs: ze hebben een hekel aan kou en vuil en maken zich op dezelfde manier schoon als een kat. Op een keer liet de fokker een ogentest doen bij een paar honden. De oogarts was verbaasd: de oogzenuwen bleken meer op die van een kat te lijken dan op die van een hond.

De horoscopen van Noon en Raffie

Horoscoop Noon

Hier zie je de horoscopen van Noon en Raffie. Beide honden zijn geboren op 11.12.2014 te Leuven (BE), Noon om 04:00, Raffie om 04:45 uur. De horoscopen van de andere drie zitten tussen deze twee uitersten in. Wil je de geboortegegevens, aspecten e.d. nader bestuderen en ook die van de andere honden zien, dan kun je de vijf horoscopen samen in één pdf-bestand bekijken en/of downloaden via AstroCursus.
Horoscoop Raffie

Wat meteen opvalt bij het vijftal

De horoscopen worden gedomineerd door enkele vuurdriehoeken, harmonische verbindingen tussen de planeten in de drie vuurtekens: Ram, Leeuw en Boogschutter. In de horoscoopfiguren zie je de blauwe driehoeken ook duidelijk. In feite zijn er vier driehoeken die vlak bij elkaar liggen:

(1)  Zon in Boogschutter - Maan in Leeuw - Uranus in Ram
(2)  Zon in Boogschutter - Jupiter in Leeuw - Uranus in Ram
(3)  Mercurius in Boogschutter - Jupiter in Leeuw - Uranus in Ram
(4 ) Mercurius in Boogschutter - Maan in Leeuw - Uranus in Ram

Binnen deze driehoeken zijn de verbindingen tussen Zon & Maan, Zon & Jupiter, Maan & Uranus en Mercurius & Jupiter sterk. De andere verbanden zijn aan de ruime kant en daardoor wat zwakker, maar het geheel is toch zo opvallend dat ik alle vier driehoeken vermeld.

Van boven naar beneden:
Noon, Nubaku, Nakatsa,
Natemba en Nasser (Raffie)
Bij alle vijf hondjes staan Zon en Mercurius vlakbij elkaar (ca 1o30' afstand) in Boogschutter, en Maan en Jupiter vrij dicht bij elkaar (ca 10o afstand) in Leeuw. Verder hebben ze Uranus in Ram. Dat betekent: levendige, sterke honden, opgewekt, optimistisch, blij en dominant.
Ik vind Boogschutter een uitstekend teken voor een zelfstandige jachthond als de Basenji. Van de drie vuurtekens is de Boogschutter het sportiefst in de brede zin van het woord (niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk), maar daarnaast ook het meest nadenkend. De Maan in Leeuw onderstreept dat en hij staat bij alle vijf hoog in de horoscoop, wat ze dominant maakt, maar niet agressief.

Stel dat ze de Zon en Mercurius in Ram hadden gehad met bijvoorbeeld de Maan en Jupiter in Boogschutter en Uranus in Leeuw, dan krijg je moedige, opgewekte en sterke honden, maar in zo'n krachtige horoscoop zou dat weleens te veel van het goede kunnen zijn. Dergelijke honden zou je niet makkelijk thuis kunnen houden. Maar dit nestje is in mijn ogen precies goed.

Het tweede huis van bezit en veiligheid is bij alle vijf belangrijk: Zon en Mercurius staan erin. De vier broertjes hebben ook Venus in 2, terwijl zusje Noon en vermoedelijk ook het oudste broertje Nubaka Satunus in 2 hebben. Noon heeft als enige Venus in 3. Dat betekent dat ze meer dan de broertjes gehecht is aan haar nestgenoten; bovendien is ze extra leergierig. De hondjes met Venus in 2 vinden bezit belangrijker en zijn van nature sneller tevreden...
Noon en Nubaka met Saturnus in 2 maken zich zorgen om bezit en doen daarom extra hun best om hun eigenaars te plezieren. De andere hondjes, met Saturnus in 1, zijn gewetensvol en zien er wat ernstiger uit. Voor Nakatsa, de eerste van deze drie, geldt dit wat minder, maar bij Raffie is dit gevoel het sterkst. Hij is er niet zozeer op uit om zijn eigenaars een plezier te doen, maar hij is vooral van binnenuit heel trouw.
En ten slotte: alle vijf hebben ze grote herstelkracht, zijn ze niet makkelijk te bedriegen en hebben ze behoefte aan een eigen plek en wat eigen spullen om tot zichzelf te komen.

Opmerkelijk bij de foto's links: Raffie is de enige die je aankijkt. Ze zijn gefotografeerd door de fokker toen de hondjes 2 weken oud waren.


Raffie en zijn zus

Het is nu zaak om de verschillen tussen de oudste, Noon, en de jongste, Raffie, nader te bekijken.
Noon heeft asc Weegschaal. De asc geeft informatie over het uiterlijk en het optreden tegenover anderen. Asc Weegschaal maakt haar mooi en vredelievend. Ze zal zeker haar charme inzetten in haar omgang met mens en dier.
Raffie, met asc Schorpioen en ook nog Saturnus in het 1e huis, is gereserveerder en bekijkt alles en iedereen met een doordringende blik. Hij gedraagt zich vriendelijk tegenover mensen, maar is geen allemansvriend. Hij heeft bovendien als enige enige van de vijf asc vierkant Maan, wat extra nadruk legt op het feit dat hij geen allemansvriendje is. Verder maakt het hem overgevoelig.
Beide honden zijn aardig en mensen houden van ze. Vooral Noon kan mensen goed beïnvloeden, want ze heeft Venus en Jupiter sextiel asc. De anderen hebben die stand niet of veel minder sterk, en Raffie is het eigenzinnigst. Ze zijn slim en koppig, maar ook wat rusteloos. Noon heeft dat sterker dan Raffie. Allebei kunnen ze zich wel afgewezen voelen en dat geldt ook voor de andere hondjes, maar Raffie heeft dit het sterkst omdat hij Maan vierkant asc heeft. Al met al is een harde opvoeding niet geschikt voor deze honden, want dan raken ze uiteindelijk dat kwijt wat zo karakteristiek voor ze is: hun enthousiasme en blijheid.

Natemba de kampioen

Zo jong als hij is, heeft Natemba, het broertje dat net voor Raffie is geboren en wiens horoscoop dus het meest lijkt op die van Raffie, al enkele kampioenschappen behaald. Zit hem dat in de Maan, die 3o dichter bij het MC staat dan die van Raffie? Heeft hij een natuurtalent dat Raffie en de andere hondjes niet bezitten? Of heeft hij eigenaars getroffen die het leuk vinden met hun hond naar wedstrijden te gaan?
Nakatsa, het broertje dat net voor Natemba is geboren, heeft de Maan regelrecht in het MC staan.
Het MC, de midhemel, is het punt dat iets zegt over je reputatie in de wereld. Planeten die er in de buurt staan, leggen extra nadruk op dit gegeven en duiden aan wat de aard van de reputatie is. Hoe dichter de planeet bij het MC staat, hoe sterker de werking. De Maan vlakbij het MC maakt dat iemand goed aanvoelt wat het publiek wil, en dat de ouders veel invloed hebben op de keuze van de carrière. In het geval van honden vervullen in feite de eigenaars de rol van ouders. Hieruit zou je de conclusie kunnen trekken dat het succes van Natemba vooral veroorzaakt wordt door zijn eigenaars en niet zozeer door een talent dat hij wel heeft en dat de anderen missen. De eigenaars van Nakatsa zijn misschien niet zo geïnteresseerd in kampioenschappen, maar zien zijn bestemming vooral in het gezin, en gezien zijn horoscoop zal Nakatsa die rol uitstekend vervullen.

Maar er is nog iets, en dat heeft te maken met de positie van Uranus.
Natemba en Raffie hebben deze planeet in huis 5, de andere drie hebben hem in huis 6. Dat laatste maakt dit drietal nerveus en gespannen, wat waarschijnlijk niet zo handig is als je aan wedstrijden moet meedoen. Uranus in 5 daarentegen maakt creatief, extra goed in sport en staat voor een uitstekende spiercoördinatie.
Het zou kunnen zijn dat de combinatie van de Maan bij Natemba en zijn Uranus in 5 hem extra succesvol maken. Raffie is net zo sterk en sportief, maar bij hem staat het MC bijna exact tussen Maan en Jupiter in. Deze invloed van Jupiter op het MC (die hij als enige uit het nest heeft) maakt hem wat goedmoediger en gemakzuchtiger. Hij doet het uitstekend als "gewone" gezinshond, maar is ook best in voor een uitdaging als zijn eigenaars daarvoor kiezen.

Nota bene: het gaat hier om heel kleine nuances, maar dat kan ook niet anders bij vijf horoscopen die zo dicht bij elkaar liggen. Omdat honden zoveel korter leven dan mensen en hun leven bovendien sterk afhankelijk is van hun eigenaars, worden de verschillen wel extra uitvergroot.

Verlaten van het nest

Alle hondjes hebben Neptunus in huis 4. Niet ver er vandaan (op 8o15' afstand) staat Cheiron, ook in huis 4, alleen Noon heeft hem in 5. Verder staat Pluto bij alle vijf in huis 3. Dat is opmerkelijk, want Neptunus in 4 (het huis van het gezin waarin je geboren wordt) tref je aan in horoscopen van kinderen die worden geadopteerd. Cheiron duidt een pijnpunt aan in iemands leven. Als hij ook in 4 staat, onderstreept dat de positie van Neptunus in dat huis; adoptie is niet alleen een feit, maar ook een pijnpunt. Het is ongetwijfeld traumatisch voor puppies om weg te gaan bij hun moeder en broertjes & zusjes. Dit wordt nog versterkt door Pluto in 3, wat in een mensenhoroscoop betekent dat er kans is op verlies van een broer of zus. Voor hondjes is dit natuurlijk zeker het geval! Alleen Noons pijnpunt zit in 5, het huis van o.a. kinderen krijgen...
In welk huis een planeet staat, is afhankelijk van het geboorte-uur. Ruwweg 1,5 uur na Raffie komen eerst Neptunus en dan Cheiron in huis 3 en Pluto in huis 2. Het zou interessant zijn om te kijken hoe dit trauma in veel hondenlevens in andere horoscopen is terug te vinden, of dat we hier met toeval te maken hebben.

Conclusie

Alleen over de horoscopen van Noon (hondje 1) en Raffie (5) kan ik verantwoorde uitspraken doen, omdat hun geboortetijd exact bekend is. Bij de tussenliggende broertjes is het speculeren, en juist omdat het om vrij kleine verschillen gaat, kan dat nogal wat uitmaken voor de analyse.

Een paar voorbeelden:
Is Nubaku (2) net iets later geboren dan ik hier heb aangenomen en heeft hij toch asc Schorpioen? Het scheelt misschien maar een minuut in tijd, maar heeft duidelijke consequenties voor zijn aard en vooral zijn manier van doen.
En het succes van Natemba (4), kan het zijn dat hij toch degene is die de Maan het dichtst bij het MC heeft staan? Dan zouden hij èn Nakatsa (3) allebei een paar minuten eerder geboren moeten zijn.
Ook zou in dat geval het verschil tussen de horoscopen van Natemba (4) en Raffie (5) iets groter zijn dan volgens mijn aanname in dit verhaal.

Als mijn analyse klopt voor wat ik heb geschreven over alle vijf hondjes samen en over Noon en Raffie apart, is dat wat mij betreft een duidelijke aanwijzing voor het feit dat astrologie invloed heeft op de aard en aanleg van honden.

Toen ik met dit verhaal begon, was ik al heel blij dat ik de precieze geboortetijden van Noon en Raffie kende. Zulke duidelijke informatie over de geboortetijd van honden had ik nog nooit gehad! En omdat hun horoscopen de uitersten vormen qua aard en aanleg van de tussenliggende hondjes, leek het mij ook wel voldoende. Nu het verhaal klaar is, hoop ik dat de fokker ook de exacte geboortetijden weet van Nubaku, Nakatsa en Natemba. Ik ben benieuwd naar de asc van Nubaku, en wil graag weten of mijn opmerkingen over Nakatsa en Natemba astrologisch kloppen. En of deze analyse dan weer klopt met de werkelijkheid...

Aan de IJssel, 11 maart 2016: Raffie ziet zichzelf (foto Jeroen Voortman)

Naar de andere afleveringen van deze serie

1: Introductie
2: Drie honden, drie portretten
3: Ras of sterren?
4: Drie honden, drie horoscopen


(Deze serie is oorspronkelijk gepubliceerd in het najaar van 2016. Laatste bewerking: 17.02.2022.)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten