dinsdag 1 december 2009

Trends in je leven: hoe volg je die?

De astrologie kent verschillende methoden om trends in je leven volgen. Ik noem hier de twee belangrijkste.

Transits:  In "De ronde van Saturnus" beschrijf ik de positie van Saturnus op dit moment (najaar 2009) en vergelijk die met de geboortehoroscoop. In astrologische termen: het stukje gaat over de transits van Saturnus.  Deze methode is in principe bruikbaar voor alle planeten, maar echt zinvol vind ik hem alleen voor de langzame planeten. De transits van Saturnus door de huizen van je geboortehoroscoop vormen een goede leidraad voor je leven, die van Uranus, Neptunus en Pluto kunnen helpen om bepaalde lastige of juist gelukkige perioden in perspectief te plaatsen. Er zijn mensen die de transits van Jupiter bijhouden, maar ik heb er nooit een behoorlijk houvast aan kunnen vinden, en doe het dus niet meer. De transits van Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars duren maar kort. Je kunt er "hobbels" in je leven mee verklaren, maar de invloed is zo vluchtig dat je er mijns inziens weinig van leert. Het maakt je alleen maar bijgelovig en erg afhankelijk.

Progressies:  Er is ook een andere benadering: je bekijkt de progressieve standen. Dat werkt iets ingewikkelder. Kort door de bocht komt het hier op neer: al van oudsher gaan astrologen ervan uit dat de beweging van de planeten gedurende één dag de maatstaf is voor de levenservaringen gedurende één jaar. Als je bent geboren op 1 januari 1980 om 22h15 en je wilt weten hoe 2010 er voor jou uit gaat zien, tel je 29 dagen op bij je geboortedag. De planeetstanden voor die dag op je geboorte-uur, dus 30 januari 1980 om 22h15, zeggen iets over jouw jaar 2010.
Astrologen beschouwen deze progressieve standen als belangrijker dan transits.

Ook hier kun je je helemaal in verliezen en daardoor aardig in de war raken. Maar als je je beperkt tot de invloeden van de Progressieve Maan, heb je naast de Ronde van Saturnus een goed instrument in handen om trends in je leven te bekijken. Om het overzicht te behouden bestudeer je alleen de huizen waar ze  doorheen trekken, en niet de tekens.
Zelf vind ik vooral terugkijken erg nuttig: je leert van je ervaringen en je fouten.

In een volgend artikel ga ik in op de invloed van de Progressieve Maan.

2 opmerkingen: