zondag 26 april 2015

Les 4, Beroep & relatie (opdracht 1.2)

In opdracht 1 bij les 3 (2 & 3) werd gevraagd om iets te schrijven over beroep en relatie van de Friese tweeling. Het onderwerp komt hier weer aan de orde, nu met de opdracht om er ook de aspecten bij te betrekken. In onderstaande uitwerking noem ik een aantal punten waarop je zou kunnen letten, rekening houdend met wat je nu weet van astrologie.

Beroep
Voor het beroep kijken we  vooral naar huis 6, huis 10 en het MC.

TW1 heeft een heel klein en leeg huis 6 met TA op de cusp, TW2 heeft een groot huis 6 met Venus in  SG op de cusp.
MC van TW1 in LI met harmonische aspecten van Venus en Jupiter, ASC in SG, TW2 heeft MC in PI en ASC in CA. Mercurius maakt er een driehoek mee, maar de orb is net te ruim voor dit aspect (6 gr).

De hoekhuizen (1-4-7-10) zijn leeg bij TW1, bij TW2 is de bezetting 5pt (systeem Bunge). Geen planeten in de hoekhuizen wijst op gebrek aan ambitie. Op basis van dit gegeven heeft TW2 dus meer ambitie dan TW1. Toch heeft TW2 geen beroep en TW1 wel.

TW1 heeft een sterke bezetting van huis 12 en veel water; daardoor heeft hij iets van de Vissen in zijn aard. Dat wijst op kunstvaardigheid, maar ook op werk dat verband houdt met de zee, in inrichtingen, zelfs in afzondering. Tot nog toe is daar niets van gebleken in zijn leven.
Ook TW2 heeft iets van de Vissen in zich (veel beweeglijk en water), maar bij haar ligt het accent op het praktische huis 2.

Het MC van TW1 ontvangt harmonische aspecten van VE en JU. Dat maakt hem gevoelig voor wat mensen willen en het zal hem qua werk wel mee zitten. Hij kan kunstzinnig zijn, wat wordt ondersteund door LI in het MC, maar bv. ook makelaar, verkoper of rechter zijn mogelijkheden.
In werkelijkheid is hij absoluut niet ambitieus, maar werkt hij gewoon omdat het moet. Hij is niet erg hoog opgeleid en werk speelt maar een bijrol in zijn leven.

TW2 heeft MC in PI die één twijfelachtig aspect van Mercurius ontvangt (orb te ruim). Bij een vrouw kan deze MC-positie wijzen op een gelukkige huisvrouw met een hobby. ASC CA versterkt die indruk nog. Ze is inderdaad huisvrouw en vooral ook moeder (sterk huis 5 en ASC CA)  uit overtuiging. Maar hoe zit het dan met die sterke hoekhuizen?
TW2 is intelligent (IQ ca 120) maar minimaal opgeleid en jong getrouwd. Haar man heeft een IQ van >140, maar verdient het minimumloon in een simpele baan. Omdat ze haar zoons goed wil opvoeden, heeft ze werk gezocht waar ze wat van kan leren, en dat ze zeer goed en efficiënt blijkt te doen. Ze is dus wel degelijk ambitieus, zij het vooral voor haar zoons.

De rol van het teken op de cusp van huis 6 heb ik niet uitgewerkt, omdat ik dit zowel voor TW1 als TW2 alleen maar zinvol kan doen wanneer ik er info bij betrek die in de basiscursus niet aan de orde is geweest.

Relatie
Voor de relatie kijken we in de eerste plaats naar de DESC en huis 7, positie en aspecten van VE. Hieruit valt af te leiden hoe iemand zich voelt en/of gedraagt in een tweerelatie.
TW1, zoals we in de opdrachten bij les 3 hebben gezien, is gescheiden en bezig aan zijn tweede relatie, die ook al niet goed verloopt. Zijn ASC-DESC-as staat in beweeglijke tekens. Dat lijkt overigens het belangrijkste punt in dit geval, want beide tweelingen hebben
-  een goed geaspecteerde Venus
-  de meeste planeten in beweeglijke tekens, TW2 zelfs meer dan TW1
-  geen planeten in luchttekens.

Maar TW1 heeft ook verreweg de meeste planeten in beweeglijke huizen en 3,5 pt in luchthuizen. Bij  TW2 zijn de luchthuizen leeg en staat er maar 1 planeet in een beweeglijk huis (VE in 6).
Ook zijn de aardehuizen bij haar sterk (5,5pt) en bij hem ;leeg,

Kortom, TW2 is stabieler dan TW1. Daaruit kun je afleiden dat haar relatie blijvend is - in ieder geval als het aan haar ligt. Kennelijk heeft ze een man die dat op prijs stelt. TW1 is echter dermate 'beweeglijk' dat een vrouw hem niet gemakkelijk zal kunnen houden.

Slotopmerking
Eigenlijk is deze duiding niet helemaal eerlijk: ik ken de tweeling in kwestie en weet het een en ander over hun levensloop.  Als de tweeling hoger zou zijn opgeleid, zou het verhaal er anders uit kunnen zien. De kans dat TW1 werk zou hebben gevonden dat echt bij hem past, ligt dan meer voor de hand. Ambitieus is hij niet, ook niet als hij hoger opgeleid zou zijn, maar door het feit dat hij zijn werk leuk vindt, zou hij er wel meer van hebben gemaakt. Iets vergelijkbaars geldt voor TW2. Zij heeft er in haar omstandigheden voor gekozen in de eerste plaats moeder te zijn, maar gezien haar ambitie zou ze bijvoorbeeld heel goed een facilitair manager kunnen zijn en dan toch nog altijd goed voor haar kinderen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten