woensdag 9 december 2009

Saturnus versus Progressieve Maan

Saturnus doet er 29 à 30 jaar over om alle tekens van de dierenriem te doorlopen, de progressieve Maan doet dit net iets sneller: in ca. 28 jaar. De twee cycli gaan langzamerhand steeds verder uit elkaar lopen, tot zo'n zes jaar tegen het einde van een lang leven.
Om te leren begrijpen waarom je leven loopt zoals het loopt, is het erg goed om beide cycli te bestuderen, en vooral ook om terug te kijken.

Als Saturnus door een huis loopt, komt de vraag aan de orde: wil ik dit nog wel, moet het niet helemaal anders? Een voorbeeld uit mijn eigen leven: na mijn eindexamen in 1965 ben ik niet gaan studeren, want ik had genoeg van school en wilde geld verdienen. In 1970 zag ik dat ik op die manier niet verder kwam, en besloot ik een studie te beginnen. Saturnus liep toen door mijn 9e huis. Ik haalde het MO-A diploma eind juli 1973 (2e graads bevoegdheid Nederlands). Saturnus stond toen op twee derde van huis 10 en ik kreeg onmiddellijk een goede baan in het onderwijs. Ik kon zelfs kiezen uit drie scholen, iets wat ook in die tijd niet vaak voorkwam. Ik vond het middelbaar onderwijs uiteindelijk erg beperkt en ben na drie jaar wat anders gaan doen.

Loopt de progressieve Maan door een huis, dan gaan zaken die met dit huis te maken hebben wat soepeler. Vaak heb je dat pas jaren later in de gaten. In mijn geval kwam de Maan in 1976 in huis 9. Ik had inmiddels alle tentamens plus het centraal schriftelijk en mondeling van de MO-B gehaald (1e graads) en moest alleen de scriptie nog doen. Daar waren al afspraken over gemaakt, maar in het najaar van 1976 werd ik zeer verliefd op de man met wie ik ruim 30 jaar mijn  leven heb gedeeld, en ik heb de studie laten zitten. Na een poosje vonden we dat allebei toch wel zonde, dus heb ik de zaak in 1977 weer opgepakt en ben in juli 1978 afgestudeerd. Vlak daarna ging de Maan huis 10 binnen, en begon er een interessante en zeer succesvolle periode in mijn beroepsleven.

Terwijl ik dit stukje aan het schrijven was, dacht ik: "Misschien kan ik mijn studieloopbaan als voorbeeld nemen, maar ik heb eigenlijk geen idee of het klopt." Toen ik de tabel erbij haalde, bleek het voorbeeld nog beter te kloppen dan ik had verwacht, ook inzake allerlei details die ik hier verder buiten beschouwing laat.
Astrologie blijft me verbazen!

dinsdag 1 december 2009

Trends in je leven: hoe volg je die?

De astrologie kent verschillende methoden om trends in je leven volgen. Ik noem hier de twee belangrijkste.

Transits:  In "De ronde van Saturnus" beschrijf ik de positie van Saturnus op dit moment (najaar 2009) en vergelijk die met de geboortehoroscoop. In astrologische termen: het stukje gaat over de transits van Saturnus.  Deze methode is in principe bruikbaar voor alle planeten, maar echt zinvol vind ik hem alleen voor de langzame planeten. De transits van Saturnus door de huizen van je geboortehoroscoop vormen een goede leidraad voor je leven, die van Uranus, Neptunus en Pluto kunnen helpen om bepaalde lastige of juist gelukkige perioden in perspectief te plaatsen. Er zijn mensen die de transits van Jupiter bijhouden, maar ik heb er nooit een behoorlijk houvast aan kunnen vinden, en doe het dus niet meer. De transits van Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars duren maar kort. Je kunt er "hobbels" in je leven mee verklaren, maar de invloed is zo vluchtig dat je er mijns inziens weinig van leert. Het maakt je alleen maar bijgelovig en erg afhankelijk.

Progressies:  Er is ook een andere benadering: je bekijkt de progressieve standen. Dat werkt iets ingewikkelder. Kort door de bocht komt het hier op neer: al van oudsher gaan astrologen ervan uit dat de beweging van de planeten gedurende één dag de maatstaf is voor de levenservaringen gedurende één jaar. Als je bent geboren op 1 januari 1980 om 22h15 en je wilt weten hoe 2010 er voor jou uit gaat zien, tel je 29 dagen op bij je geboortedag. De planeetstanden voor die dag op je geboorte-uur, dus 30 januari 1980 om 22h15, zeggen iets over jouw jaar 2010.
Astrologen beschouwen deze progressieve standen als belangrijker dan transits.

Ook hier kun je je helemaal in verliezen en daardoor aardig in de war raken. Maar als je je beperkt tot de invloeden van de Progressieve Maan, heb je naast de Ronde van Saturnus een goed instrument in handen om trends in je leven te bekijken. Om het overzicht te behouden bestudeer je alleen de huizen waar ze  doorheen trekken, en niet de tekens.
Zelf vind ik vooral terugkijken erg nuttig: je leert van je ervaringen en je fouten.

In een volgend artikel ga ik in op de invloed van de Progressieve Maan.